En ny bygade mellem Bazar Vest og City Vest kan danne grundlag for nye uroligheder i Gellerup-området.
Det mener den daglige leder af Bazar Vest, Jørgen Skov, der umiddelbart har svært ved at se det fornuftige i tankerne om en ny bygade, som det er beskrevet i udkastet til den ny helhedsplan for området Gellerup og Toveshøj.
“Jeg vil ønske dem held og lykke med projektet. Men for mig at se bliver det meget svært, at skabe en fornuftig løsning, der vil gavne området som helhed. En lang bygade med butiksruder vil hurtigt give anledning til smadrede ruder og uroligheder,” siger bazarleder Jørgen Skov.
Ifølge helhedsplanen er tanken med den godt en kilometer lange bygade, at den skal være med til at fremme erhvervsudviklingen i området. Det betyder, at der skal skabes grobund for nye butikker og kontormiljøer, der igen vil være med til at skabe flere arbejdspladser.
“Områdets kundegrundlag er ikke til stede. Det betyder, at der bliver en kæmpe udfordring i at få etableret parkeringspladser og tilkørselsforhold for hele Århus og Østjylland,”, uddyber Jørgen Skov, der som erhvervsmand ikke har noget imod initiativer. Men denne gang lyder ambitionsniveauet selv for en erhvervsmand som værende meget højt.
“Grundlæggende så synes jeg, at en bygade kolliderer med tankerne om at gøre Gellerup-området til et grønnere og meget roligere sted med plads til mangfoldighed,” konstaterer Jørgen Skov.
Hvad mener du om en ny bygade mellem Bazar Vest og City Vest? Deltag i debatten ved at skrive til redaktion@aarhusvest.dk
Vi bringer reaktioner på borgerportalen.      
  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.