På Vestbysamlingen 2007 drejede en af de fire workshops sig om kultur- og byliv, nærmere betegnet mødesteder. I en af undergrupperne blev der diskuteret gaden som mødested og kultur.
Hvad er et mødested? Det var der mange bud på i Vestbysamlingens workshop. Et sted, hvor alle kan komme. Et sted, hvor der er frivillighed og man ikke er forpligtiget udover ens egen lyst. Et sted, hvor der er mulighed for borgerinddragelse. Et sted, der kan forandres efter behov. Og det kunne være en gade.
Gadekulturen henter inspiration fra hele verden. Fra de spontane fodboldkampe på Copacabana i Brasilien over graffitien i New Yorks ghettoer til musikken og dansen, der udspringer af gadernes interne hierarki.
Og hvad kan vi så bruge den inspiration til i Århus Vest?
Her gik snakken i gruppen om den kommende Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Hvordan kunne man skabe et udemiljø, der fremmer mulighederne for at mødes på tværs af etnicitet, alder og køn? Skal der være pladser til fodbold og andre sportsgrene, der kan opstå uden organisering, regler og kontingent? Skal der være graffitimure, der fremmer den frie kunstneriske udfoldelse? Og er der erfaringer fra andre steder, som kan bruges i forberedelsen af den nye bydel?
Og mens snakken gik, blev der dannet nye kontakter og netværk mellem borgere, boligforeninger og arkitekter. Hvis du gerne vil vide mere om gadekultur, er der mulighed for at læse en artikel om StreetMekka i København ved at følge linket.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.