Et fast job som boligsocial rådgiver i Randers betyder afslutningen på 57-årige Esben Trige’s lange arbejdsliv som projektarbejder i Vestbyen. Men hans aktive fritidsliv som borger i Vestbyen fortsætter.
Esben har i en snes år boet i Brabrand Boligforenings Afdeling 12, Thorsbjerg. I 1974 flyttede han ind i Gellerupparken. Den 1½ værelses blev for trang, og to år senere flyttede familien til Toveshøj. Her blev han medlem af afdelingsbestyrelsen og snart også dens formand. Lige siden har det lokale beboerdemokrati og frivillige arbejde nydt godt af Esbens engagerede og kompetente indsats for bedre boligmiljø og gode boligsociale forhold.
Som byplanlægger med energi som speciale var projekter for økologisk rigtig bygningsindretning og energibesparende planlægning oplagte arbejdsfelter. Men drivkraften bag de mange projektopgaver har også været Esben Trige’s dybe interesse for den sociale side af boligindretning og beboerdemokrati.
Esben Trige tror på det!
Esben er den tålmodige ildsjæl. Hans tone er saglig og velovervejet, mens han fortæller om det sociale som forudsætning for godt boligmiljø: Kulturel aktivitet og socialt fællesskab skaber en anden bosituation. Aktivitet og fællesskab modvirker sociale problemer.
”I Randers samarbejder vi med byens foreninger om tilbud til beboere, der ikke er aktive. Samarbejdet rykker aktiviteter ind i boligområdet og fornyr dem på boligområdets præmisser.” –  Esben håber, der opstår en helt ny foreningsstruktur med aktivitet i boligområdet.
Vestbyen har stadig plads i Esbens fritid som formand for afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg og for Tousgårdsladen.
Vestbyens fremtid
Han er ikke bekymret for Vestbyens fremtid uden Urbanprogrammet. Den boligsociale bevægelse var der før og vil stadig være der. Det boligsociale arbejde må sigte på at være selvbærende. Forudsætninger er bred social sammensætning i boligområderne og imageløft ved hjælp af gode historier.  
”Urban har sat mange ting i gang, især på beskæftigelsesområdet. Jeg ville have foretrukket Urban’s boligsociale midler kanaliseret ud i det bestående boligsociale arbejde. Det er ikke heldigt at bygge en ny organisation, hver gang der er penge. Jeg havde også hellere set tre mindre huse end en stor ’Globus’. Det er de mindre enheder, der skaber aktivitet og fællesskab.”
Med et smil slutter Esben, at han har lovet at blive på jobbet i Randers i mindst ti år. Hvis familien flytter, bliver det alene for at samle flere generationer under samme tag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.