Det er rart at komme ind i Frivilligcentret i Mejlgade 8, hvor foreningen ‘Bedre Psykiatri’  har til huse. Projektleder, Poya Ranjbaran, virker åben og engageret, da han fortæller om det nye projekt med at hjælpe pårørende til psykisk syge med anden etnisk baggrund.

Rådgiver andre foreninger
‘Bedre Psykiatri’ er en hurtigt voksende forening, der bygger på frivilligt arbejde. Som Poya Ranjbaran siger: ”Vi er nogle mennesker, der arbejder med vores hjerte.”
Foreningens rådgivere har gennemgået et specielt kursus for at kunne give rådgivning til pårørende til sindslidende. Desuden arbejder foreningen sammen med andre foreninger, og stiller gerne sin erfaring til rådighed for forskellige institutioner, for eksempel Livsværkstederne i Gellerup og lokalpsykiatrien.
‘Bedre Psykiatri’ er de pårørendes talerør og varetager deres interesser.

Tager udgangspunkt i specielle problemer
I mange kulturer er psykisk sygdom endnu mere omgærdet af følelser som skyld og skam end i Danmark. Desuden er de pårørende ofte selv traumatiserede og har problemer med sprog og integration. At støtte disse svage familier på deres egne betingelser fremmer integrationen.

I vestbyen er en stor koncentration af borgere af anden etnisk herkomst end dansk, og foreningen er opmærksom på bydelen, og vil gerne have et større samarbejde med institutioner der. Men tilbuddet gælder for alle pårørende til psykisk syge fra Favrskov til Syddjurs Kommuner.

Hvad indebærer tilbuddet?
Centralt står en 24 timers telefonisk rådgivning. Det er muligt at være anonym ved telefonisk og personlig henvendelse, og rådgiverne har tavshedspligt.
Det psykiatriske system kan være svært at forholde sig til. Derfor er der tilbud om bisidder. Endelig arrangeres der gruppeforløb og pårørendegrupper. Hensigten er at give nogle redskaber, så det bliver lettere at klare sig som pårørende. I enkelte tilfælde er det muligt for BEDRE PSYKIATRI, at yde økonomisk hjælp til  konsultation med en terapeut eller psykolog.

Døgnet rundt er det altså muligt at komme i kontakt med en rådgiver i BEDRE PSYKIATRI., og få hjælp og støtte. Det er blot at ringe. Tlf. 86 72 01 12. Mail:        info@bedrepsykiatri.dk hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.