Cirkus Tværs har netop udgivet sin vision for en helhedsplan, hvor kultur og ikke mindst cirkus vil komme til at spille en stor rolle. 
Da de nuværende lokaler under biblioteket er nedslidte og der kan stilles spørgsmålstegn ved om de overholder arbejdsmiljøloven, er håbet at få lov til at flytte over I Nordgårdhallen. Her ville det være muligt at lave et bredt samarbejde omkring kultur, hvor man kunne involvere flere spillere fra både fra Vestbyen og andre steder i Århus. Heriblandt klubberne i Vestbyen og Gøglerskolen. 
Herved ville man også tiltrække folk fra andre dele af Århus til Vestbyen. Det ville kunne lade sig gøre, da Cirkus Tværs kun får brug for en halv hal til at lave cirkus. Resten ville derved kunne stå til rådighed for andre kulturelle institutioner.  
Udover muligheden for samarbejde med andre institutioner, er dog også andre fordele ved en flytning ifølge bestyrelsesformand I Cirkus Tværs, Niels Jensen.
“Som vi er placeret i vores nuværende lokaler, er vi ret isolerede. Ved en flytning ville vi I højere grad blive en del af miljøet og området.”   
Kulturby 2017
Planerne rækker dog videre end bare at flytte lokaler. Målet er at cirkus specielt, og kultur generelt skal spille  en større rolle i Århus Vest. Både for at skabe meningsfyldte aktiviteter for beboerne, men også for at ændre det negative billede af bydelen udadtil. På længere sigt håber bestyrelsen I Cirkus Tværs, at Vestbyen vil kunne spille en rolle Århus, når byen skal være kulturby.  
For at sigte stort, må man dog også favne bredt. Og ønsket er at andre organisationer også vil kunne bruge hallen til at holde events, øve osv. Samtidig med at bestyrelsen har store planer holder den dog fast I et grundlæggende princip for Cirkus Tværs’ sociale arbejde, nemlig arbejdsprocessen.
“Vi ønsker ikke et færdigt cirkushus. Vi vil gerne have lov til at være med I det praktiske arbejde forbundet med den flytning. Dette giver børnene og de unge en følelse af medejerskab, man ikke kan få, hvis man bare har fået det foræret,” siger Niels Jensen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.