Når du på tirsdag går til afstemningsstedet – det der står på dit valgkort –  for at afgive din stemme, får du udleveret to stemmesedler. Der er i virkeligheden tale om to valg. Dels valget til byrådet, og dels til Regionsråd Midtjylland.
Valgene holdes hvert fjerde år, og altid den tredje tirsdag i november. Der er udsendt valgkort til samtlige stemmeberettigede borgere, og det skal medbringes til afstemningsstedet. Kik gerne på eksemplerne på stemmesedlerne, som er ophængt på gangen udenfor valglokalerne, for at se hvordan stemmesedlen ser ud, hvilke lister der er, og personerne på de enkelte lister. 

Valgborde
Der står på kortet, hvilket valgbord du skal stemme ved. Aflever valgkortet ed bordet i lokalet, og du får udleveret to stemmesedler, dels til kommunalvalget dels til regionsrådsvalget.
Herefter går du i afstemningsboksen, og i enerum afgives et kryds på hver stemmeseddel. Krydset sættes til højre for bogstavet og betegnelsen på den liste, som man vil stemme på, eller du sætter et kryds til højre ud for den person under bogstav og listebetegnelse, som du vil støtte.  Stemmesedlerne foldes sammen, og du forlader stemmeboksen og putter stemmeseddel fra kommunevalget i boksen med kommunestemmesedlerne, og placerer regionsstemmesedlen i boksen med regionsstemmesedlerne.
Herefter er valghandlingen slut. Hvis du uforvarende sætter et kryds forkert, så kan sedlen byttes ud med en ny, du skal blot henvende dig til de tilforordnede ved valgbordene.

Ingen valgkort?
Det kan forekomme, at ikke alle har modtaget et valgkort, eller det er bortkommet. Medbring fornøden legitimation (sygesikringsbevis, kørekort mv.), så kan et nyt valgkort udstedes på stedet, og du kan afgive sin stemme. Henvend dig til informationskontoret på valgstedet.
Læs mere på:

Eller se denne video fra Århus Kommune på flere sprog:
http://vimeo.com/6749852

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.