Lektier Online, der lige nu har holdt sin "verdenspremiere" i Danmark, er et godt supplement til den almindelige lektiehjælp, der tilbydes skolebørnene. Man kan bruge lektiehjælpen hjemmefra, og i Rosenhøj og Herredsvang er der åbningsaftener mandage og torsdage.

Projektets primære målgruppe er børn og unge fra 7.-10. klasse i udsatte boligområder. Projektet vil undervejs overveje muligheden for relevant udvidelse af målgruppen, herunder bl.a. inddrage en eller flere gymnasieklasser og/eller elever på erhvervsfaglige grunduddannelser. Projektet vil ligeledes overveje, hvorvidt og hvorledes det vil være hensigtsmæssigt at nå yngre aldersgrupper. Men der skal først gøres nogle flere erfaringer med online lektiehjælp med den primære målgruppe inden andre aldersgrupper overvejes.
Hvordan virker lektiehjælpen
”Vi har været i gang et par uger og haft fire åbningsaftener. Vi har haft ca. 50 reelle lektiehjælpssessioner på de fire gange. Nogle har varet kort, andre har varet op til 1 time. Så det varierer rigtig meget,” siger projektleder Anne Vest Hansen og fortsætter:
"Udover de 50 sessioner har der været en del, der har logget på og lige skulle prøve sitet af uden at have fået lektiehjælp. Her har vi også nogle stykker der lige skal ind og prøve lektiehjælperne af med lidt fis og ballade… men det er jo nok forventeligt med unge i den aldersgruppe.
Vi har endnu ikke oplevet lange ventetider. Det er mere lektiehjælperne der kan sidde og ikke have noget at lave… her er det især fagfordelingen der kan være en udfordring. En lektiehjælper med engelsk er der ikke så meget rift om, som dem der kan hjælpe i matematik."
Teknikken
”Langt de fleste sessioner (ca. otte ud af ti) forløber godt uden de store tekniske vanskeligheder. Der dukker dog hele tiden forbedringsforslag op (idéer til ny og bedre funktionalitet og brugervenlighed) som vi tager imod med kyshånd, da vi lige nu er ved at beskrive krav til den næste version der lanceres efter sommerferien,” fortsætter Anne Vest Hansen.
Brugernes tilfredshed med elevcentrene
”Vi har jo at gøre med unge mennesker og det er nok forventeligt at de laver fis og ballade når de sidder i samme lokale. Det har vores lektiehjælpere da også oplevet generende et par gange, men det er endnu for tidligt at sige noget generelt om støjniveauet endnu, problematisere eller drage konklusioner på.

Efter hver lektiehjælpssession spørger vi eleverne, om de fik den hjælp, de søgte – og de kan her svare enten ja eller nej. Ud af dem der har svaret, er der foreløbig ingen der har svaret nej. Men det er heller ikke alle der har svaret! Vi er endnu ikke helt klar med statistikken. Ligesom vi først kommer til at lave tilfredsheds brugerundersøgelser lidt senere på foråret," slutter Anne Vest Hansen.
Lektier Online – hver mandag og torsdag kl. 18-20.
Læse mere om Lektier Online her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.