Antallet af fattige er steget markant fra 1996 til 2007 i Vestbyens almene boligområder. Og hvor andelen af fattige i 2007 var 10% af befolkningen i hele Århus Kommune, var andelen af fattige i f.eks. Gellerupområdet steget til 25%.
Samtidigt forsvinder beboere med høje indkomster fra Vestbyen.
Det fremgår af en undersøgelse af indkomstforskelle i Århus Kommune. Bag undersøgelsen står lektorerne Tove Rasmussen og Anders Bøggild Christensen fra socialrådgiveruddanelsen under Via University College.
Kortlægning af sociale forskelle i Århus
Tove Rasmussen forklarer, at en baggrund for undersøgelsen er et ønske fra Århus Byråd om at få kortlagt de sociale forskelle i Århus. Sammen med Århus Kommune har Kommunernes Landsforenings Forskningsfond ydet økonomisk støtte, således at de to forskere i midten af 2007 kunne sætte projektet i søen. De forventer projektet afsluttet med hver sin afhandling ved udgangen af 2010.
Tove Rasmussens og Anders Bøggild Christensens arbejde har allerede resulteret i publikationen "Social polarisering i Århus kommune", Social Skriftserie nr 9, VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen.
Ifølge Tove Rasmussen bygger undersøgelsens resultater på et forsigtigt internationalt fattigdomsmål. Var EU’s fattigdomsmål anvendt, havde det set endnu mere voldsomt ud.
Velfærdsydelser under fattigdomsgrænse
Siden 80’erne er der blevet flere fattige og flere rige i Århus.
At der er blevet flere rige, er ifølge Tove Rasmussen mest et byfænomen, og det kan især skyldes global økonomisk udvikling. "Men stigningen i antallet af fattige skyldes til dels, at en del velfærdsydelser nu ligger under fattigdomsgrænsen," siger Tove Rasmussen, "velfærdsstaten trækker sig tilbage i forhold til at kompensere for mangel på indkomst."
I øvrigt gør Tove Rasmussen opmærksom på, at det stort set kun er kontanthjælp, der som velfærdsydelse er mere udbredt i Vestbyen end resten af Århus. Andre velfærdsydelser kan være lige så almindelige i andre bydele.
Bazar Vest som fattigdomsbekæmpelse
Tove Rasmussen indrømmer, det er svært at bekæmpe fattigdom kommunalt og lokalt. Men hun fremhæver behov for boligsocial indsats med sigte på erhverv og beskæftigelse.
"Bazar Vest er efter min mening et flot initiativ," nævner Tove Rasmussen som eksempel: "Bazaren har boligsocialt øget antallet af arbejdspladser. Og Bazaren har været til gavn for både beboere, lokalområdet og byen."
Direkte forespurgt om helhedsplanen for Gellerup giver Tove Rasmussen udtryk for, at de forventede nye arbejdspladser måske ikke på samme måde som Bazar Vest henvender sig til beboere i området.
"Og det er afgørende, at beboere fra Gellerup ikke blot bosættes i andre udsatte bydele uden løsning af deres sociale og økonomiske problemer," slutter Tove Rasmussen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.