Den måske vigtigste effekt af Urbanprogrammet i Århus Vest i perioden 2002-2007 er, at udsatte bydele har fået et mere positivt image hos både bydelenes egne beboere og andre.
Det fremhæves i hvert fald i den evalueringsrapport om de 15 Urbanprojekter fordelt i Europa, som EU har frigivet.
Synlige resultater
Aarhusvest.dk har som sommerserie set på udvalgte områder med forbindelse til den århusianske del af Urbanprogrammet. Hasle Bakker, Globus1 og Kulturhus Herredsvang er synlige resultater med blivende betydning for Vestbyen.
Indsatser for kompetencer og job
Jobbutikken i Bazar Vest, Vejledningscentret på Dorthesvej og Shaqo, Shaqo Junior og Livsværkstederne i City Vest har fulgt op på Urbanprogrammets målsætning om at skabe kompetencer og job.
Evalueringsrapporten bygger på data, der er indsamlet i 2008 eller tidligere. Derfor vil sommerserien på aarhusvest.dk indeholde nyere oplysninger end evalueringsrapporten. Således hæfter rapporten sig ved det nedlagte Urban-initiativ Jobkomite, som nu er erstattet af Jobbutikken i Bazar Vest og Shaqo i City Vest. Så længe det varer. Jobbutikken, Shaqo, Shaqo Junior og Vejledningscentret eksisterer i kraft af tidsbegrænsede projektmidler. Kun Livsværkstederne er sikret med en fast kommunal bevilling til en del af sine aktiviteter.
Evalueringsrapporten påpeger, at Urbanprogrammet efterlod et behov for en fortsat indsats for kompetencer og job i udsatte områder.
Sociale resultater
Kriminaliteten faldt i Urbanperioden, mere eller mindre takket være initiativer finansieret af Urbanmidler. Børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter steg markant.
Borgerinddragelse og samarbejde
Urbanprogrammets bestræbelser for at inddrage lokale borgere, foreninger og organisationer har været en succes. Det har medvirket til bedre image, samarbejde, netværk og større tilfredshed blandt beboerne. Og evalueringsrapporten tillægger det positiv betydning for fremtiden.
Det samme gør borgmester Nicolai Wammen. Og han sætter den sociale udvikling med inddragelse af de lokale beboere i forbindelse med arbejdet for en helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj.
‘Urbanmetoder’
Evalueringsrapporten tyder på, at der ikke til de 15 Urbanprojekter i Europa var afsat midler nok til at kunne forvente mirakler. Ikke desto mindre kom der resultater. Og rapporten fremhæver ’urbanmetoderne’ med ting som borgerinddragelse og samarbejde på tværs som nyttig erfaring at tage ved lære af.
Evalueringsrapporten kan læses på http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/urban_ii_en.htm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.