Langkær Gymnasium i Tilst vil fra næste år skoleår udbyde den såkaldte IB-uddannelse. IB er en to-årig international gymnasieuddannelse, som foregår på engelsk, og som man bl.a. kan blive optaget på ved at have gennemført det første år af det almene gymnasium eller 10 års undervisning i grundskolen.
Ud over at være en fordel i en globaliseret verden kan uddannelsen også være med til at styrke den kulturelle mangfoldighed i samfundet, mener rektor for gymnasiet, Anders Østergaard.
IB henvender sig især til udenlandske gymnasieelever og danske unge, der har boet i udlandet. Danske elever, som ønsker en studentereksamen på engelsk og med et internationalt sigte, kan også optages på uddannelsen.
Århus har længe savnet et gymnasium, der udbyder IB. Især har erhvervslivet og de mange videregående uddannelser i byen efterspurgt en IB-uddannelse til deres udenlandske ansatte med børn.

Godt for den kulturelle mangfoldighed
Men ud over at uddannelsen passer godt ind i en globaliseret verden, kan den ifølge Anders Østergaard have en positiv effekt på sammenhængskraften i dagens mangfoldige Danmark: ”Vi lægger meget vægt på globale kompetencer på Langkjær. Med IB bliver vi bedre til at håndtere mangfoldighed og kulturmøder. På den måde er den også en samfundsmæssig gevinst,” fortæller Anders Østergaard.
Foruden at henvende sig til internationale elever i mere end en forstand er uddannelsen karakteriseret ved sit høje niveau:
”Dens faglige gevinst er, at den henvender sig særligt til fagligt dygtige elever. Uddannelsen giver adgang til optagelse på universiteter i hele verden.”
Hvilke fag der udbydes på IB på Langkær Gymnasium, kan du læse om her:
Langkær Gymnasium er i forvejen et gymnasium, der optager mange elever med udenlandsk baggrund, f.eks. mange unge fra Gellerup med indvandrerbaggrund. Er uddannelsen også noget for unge indvandrere?
”For nogle af de unge fra Gellerup har den relevans. Den er meget rettet imod tosprogede elever, bl.a. fordi modersmålsundervisning er obligatorisk. Arabisk udbyder vi i forvejen på skolen, og selv om det endnu er ikke lagt fast, er det muligt, at vi på et tidspunkt også udbyder sproget på IB-uddannelsen,” fortæller Anders Østergaard.
Alt om IB på Langkjær:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.