Hvis man ikke kender noget til Gellerup, har man let ved at få en negativ opfattelse af bydelen via medierne. Men færdes man selv i Gellerup eller har venner i bydelen, så er man mere positiv i bedømmelsen.
Det er et af resultaterne af en image-undersøgelse, som Det Boligsociale Fællessekretariatet har lavet i Gellerup, Toveshøj og Trige.
Fællessekretariatet har telefonisk spurgt borgere i Århus Kommune. Tre ud af fire svarer, at de ikke har nogen personlige relationer til de tre områder overhovedet. Alligevel har godt halvdelen af de adspurgte en meget eller overvejende negativ opfattelse af det område, som de er blevet spurgt til.
De borgere derimod, der har en personlig relation til et af områderne, er mere positive i deres bedømmelse. Særligt dem, der har venner eller familie i områderne.

Kom ud til områderne!
”Derfor er det helt rigtigt, når vi i forbindelse med helhedsplanerne i Gellerup-Toveshøj og Viby Syd arbejder på at åbne områderne op med nye veje, butikker og aktiviteter, så de henvender sig til hele byen. Når folk først kommer ud i områderne, oplever de, at det slet ikke står så slemt til, som mange går og tror,” siger Jens Møller, leder af Det Boligsociale Fællessekretariat.

Da mange af de spurgte borgere i undersøgelsen ikke selv har nogen relation til områderne, er mediernes rolle vigtig i forhold til, hvordan områderne opfattes. Således viser undersøgelsen, at omkring halvdelen af de adspurgte i Århus husker at have modtaget nyheder om boligområdet inden for det seneste halve år.

Politikerne er mest negative
Et interessant spørgsmål i undersøgelsen er, hvem der kommer til orde i de artikler, der omhandler de tre områder – kort sagt hvilke kilder medierne anvender. Det viser sig, at mens de lokale borgere oftest er positivt stemte, er politikere og eksperter dem, der er mest negative over for områderne. Kun en gang ud af fem, hvor de er blevet citeret, har deres udtalelser været positivt ladede.

Om det siger Jens Møller: ”Det er naturligvis problematisk, at politikere tegner et mere negativt billede af områderne end det, som beboerne selv oplever i hverdagen. Det understreger bare vigtigheden af, at også politikerne kommer ud i områderne og møder beboerne – og det hjælper vi dem gerne med.”

Undersøgelsen "Informationsstrømme – erfaringer fra tre udsatte boligområder i Århus" kan læses på Socialministeriets hjemmeside eller på www.bydele.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.