Der kommer meget mere gennemkørende trafik igennem Gellerup, når helhedsplanen realiseres. Dels kommer den nye nord-sydgående Bygade, der kommer øst-vestgående tværveje til biler, og Bygaden åbnes også op mod syd, så man kan komme direkte ned ad bakken til Tinesvej ved City Vest. Endelig får Gudrunsvej nogle knæk, så farten ikke bliver for høj.
Rådgiverne har regnet på vejene, og de viser sig at blive 150 mio. kr. dyrere end hidtil beregnet.
Merpris er ikke et problem
Men den merpris ser ikke ud til at blive noget problem. Det blev nævnt på afdelingsmødet i Gellerupparken, at Helhedsplanen kan søge om alle pengene i Landsbyggefonden. Boligforeningen og Århus Kommune har været til møde med Landsbyggefonden, hvor der kom så positive tilbagemeldinger i forhold til økonomien, at der nu arbejdes med en ansøgning, hvor rammen økonomisk set er blevet større.
Brabrand Boligforening har lagt en trafikplan ud på sin hjemmeside. Der er forskellige illustrationer, blandt andet tegningen øverst til højre, som viser, hvor meget trafikken vil stige i området.
7000 biler på Bygaden
Bygaden vil således få 7000 biler i løbet af et døgn. Bygaden skal også have busser, og den forberedes til senere letbanetrafik. Gudrunsvej vil på det midterste stykke få 6000 biler – en stigning på 1500 biler. Og så videre.
Altsammen sker for at "åbne Gellerup op".
Toveshøj har frabedt sig gennemkørende trafik inde i boligområdet. Til gengæld føres Janesvej igennem til Bazar Vest, så man kan komme rundt den vej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.