Sidst i september blev nye ansigter i Gellerupparken og Toveshøj introduceret til områdets mange forskellige aktører.

35 tilmeldte deltagere mødtes til morgenkaffe og fælles introduktion i cafeen i Foreningernes Hus på den tidligere Nordgårdskole.

Udfordringerne i Gellerup
Under kaffen og rundstykkerne blev der informeret om lokalområdet af Anders Glahn, den kommunale leder for børn og unge i Gellerup. Anders Glahn fortalte om et område fyldt med liv og engagerede mennesker, der arbejder sammen om Gellerups bedste, men også om udfordringerne.
Gellerup, som består af boligafdelingerne Toveshøj og Gellerupparken, er Danmarks fattigste område, hvor 40  procent lever under fattigdomsgrænsen.

”Vi kommer ikke udenom, at Gellerup har Aarhus’ dårligste tænder, de tykkeste børn og de fleste tilfælde af sukkersyge,” berettede den kommunale leder. ”Hvor der i gennemsnit i Aarhus bor fire voksne pr. barn, har vi her kun 1,5 voksen pr. barn, og vi er i et område, hvor mange voksne har egne problemer at slås med i form af posttraumatisk stress, så de voksne, der har overskud, må løfte ekstra.”

Deltagerne fik også en introduktion til samarbejdsorganisationerne Gellerupmodellen og Samvirket. I Gellerupmodellen mødes områdets professionelle ledere og tager hånd om aktuelle problemer. I Samvirket foregår en forebyggende indsats, hvor områdets frivillige og ansatte samarbejder på kryds og tværs om at styrke Gellerup.

På tur efter kaffen
Efter morgenkaffen tog deltagerne i blandede grupper ud på seks forskellige ruter, hvor de besøgte forskellige steder i Gellerup, bl.a. en vuggestue, skolen, biblioteket, de boligsociale projekter, cykelværkstedet, jobcenteret, politiet, ungdomsklubberne, beboerhusene, kirken og Globus1.

Om eftermiddagen mødtes grupperne igen til en fælles erfaringsudveksling, tydeligt opløftede af det engagement og de overraskende mange samarbejdsmuligheder, som de havde fået øjnene op for på deres ture i Gellerup.

Introdagene er en mulighed for alle interesserede, – gamle som nye, – frivillige som professionelle, der ønsker mere kendskab til Gellerup. Næste introdag foregår 20. marts 2012.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.