Beboerne på Toveshøj er i 7. februar inviteret til et ekstraordinært beboermøde om Helhedsplanen. På mødet kan beboerne være med til at pege på den blok, som i Helhedsplanen skal omdannes til ældreboliger.
Mødet holdes i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B, tirsdag d. 7. februar kl. 19.00. Udover en status på, hvad der sker med planen lige nu, hvor der er kommet midler fra Landsbyggefonden, vil afdelingsbestyrelsen gerne høre beboernes mening om, hvilken af blokkene på Toveshøj, som kan omdannes til ældreboliger.

Der er i den politiske aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune fra 2010 udpeget de blokke i Gellerupparken, der skal rives ned for at give plads til Bygaden samt omdannelse af blokke til ungdomscampus i Gellerup. I samme aftale er der peget på en blok på Toveshøj, der skal laves om til ældreboliger.

Forslag: Blok A17

I afdelingsbestyrelsen vil vi gerne komme med en indstilling til omdannelse af en anden blok i afdelingen. I stedet for blok A21 Janesvej 29 – 41 foreslår vi blok A17 Edwin Rahrsvej 18 – 26. Vi begrunder det med, at blok A17 ligger tættere på Edwin Rahrsvej, og at den derfor er langt mere tilgængelig og mere egnet for ældre beboere.

Vi vil på mødet gerne høre I beboere forslag og håber at se mange af jer til mødet d. 7. februar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.