Sofia Suleman og Maisa Khan, som begge arbejder i Viby Syd, har mange jern i ilden, senest kan de også skrive næstformand på deres visitkort. Begge er aktive i FUNK – Foreningen af unge nydanske kvinder.

Sofia Suleman, også kendt som skole-hjemvejleder på Søndervangsskolen, er blevet valgt som næstformand i Lokalafdelingen af FUNK. Mens Maisa Khan, socialrådgiverpraktikant i HotSpot, har modtaget valg som Næstformand i Hovedbestyrelsen af FUNK.

FUNK blev stiftet i København for 4 år siden. Rosa, en ung nydansk kvinde savnede et forum for ressourcestærke nydanske kvinder, derfor stiftede hun Funk efter danske foreningsregler med en Bestyrelse og vedtægter.

Sofia Suleman uddyber formålet med FUNK: ”Nydanske kvinder har mange ressourcer, som let undervurderes, mens man i stedet fokuserer på vores udseende eller religion. Vi ønsker via FUNK at nedbryde barrierer og generalisering af nydanske kvinder, og i stedet vise vores kompetencer og alsidighed”.
Maisa Khan supplerer: ”FUNK skal styrke sammenholdet blandt nydanske kvinder, skabe netværk og gode oplevelser, og ikke mindst bygge bro til virksomheder”.

Kniber med jobs

Sofia Suleman henviser til at mange nydanske kvinder klarer sig godt i uddannelsessystemet, men det kniber med at få foden indenfor i virksomhederne hvor jobs i lige så høj grad besættes via det uformelle netværk. Og det er her de nydanske kvinder via FUNK håber at kunne bygge bro og hjælpe hinanden.
Maisa Khan ser også en fordel i samværet i FUNK i forbindelse med studier, både som opbakning og støtte, og tilføjer at opbakning fra familien også er en væsentlig del såfremt nydanske kvinder skal klare sig godt.

Det er foreningens intention at gøre sig mere synlig i både skoler, klubber med mere, og derfor arbejder de f.eks. også sammen med Kvindehuset i Århus. FUNK er åben for alle nationaliteter af unge kvinder mellem 18-30 år, den har ikke et religiøst perspektiv så alle er velkomne.
Vil du vide mere om FUNK så se nærmere på deres hjemmeside funkonline.org, hvor der også er kontaktoplysninger.

Få mere at vide om FUNK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.