”Århus Byråd, Århus Byråd, vågn nu op, vågn nu op.Vi er faktisk nogle, der gerne vil i skole.Vågn nu op, vågn op.”
Der blev sunget for borgmester Jacob Bundsgaard (S) til tonerne fra sangen ”Mester Jakob”, da han som den eneste politiker uventet gik ned og snakkede med demonstranterne tirsdag eftermiddag. Da var forældre og elever fra Tovshøjskolen, Skjoldhøjskolen, Lykkeskolen og Selam Friskole forsamlet foran Århus Rådhus.   
Stille og roligt gik borgmesteren rundt og snakkede med demonstranterne og blev blandt andet mødt af en dreng i 1. klasse. ”Jeg håber, at jeg snart kan komme i skole,” sagde drengen. ”Det kan jeg godt forstå,” svarede borgmesteren og fortsatte: ”Jeg har selv en dreng, der går i 2. klasse.”
Duel på TV
Borgmesteren og forældrenes talsmand, Anemone Samy Mynster, gik herefter i direkte ”duel” på DR´s TV, da de diskuterede lockouten af lærerne. Her kom det ikke til enighed. Anemone Samy Mynster gav udtryk for, at hun føler, at der er tale om et angreb på den danske model, idet lærerne ikke har varslet strejke. Borgmesteren gav udtryk for, at såvel lockout som strejke er inden for den danske model, og at det derfor juridisk er i orden.
Uenigheden til trods blev der fra dele af demonstranterne klappet ad borgmesteren, da han gik. Flere gav udtryk for respekt for, at han var kommet.
Dybe bekymringer
KL og regeringen vil give skolelederen frie hænder over lærernes forberedelsestid. Det vil betyde, at de enkelte lærere skal forhandle deres forberedelsestid med skolelederen. Aktuelt er der i gennemsnit 77 sekunders forberedelse pr. elev.
Det er årelange traditioner i Folkeskolen, som regeringen og KL ønsker at tage et opgør med. Lærerne har i forvejen tilbudt at arbejde mere på skolen. Blandt de arbejdsopgaver, der er i fokus, er flere undervisningstimer og forberedelse på skolen. Efterskolelærer Maria Andersen, der var mødt op på Rådhuspladsen, sammenfatter det sådan:”Jeg får ikke de gode idéer, lige efter jeg har undervist. Dem får jeg for eksempel derhjemme søndag aften.”
Friskolelærer Camilla Kjærgaard, Selam Friskole, er bekymret for forskelsbehandling, når lærerne skal forhandle individuelt og fortæller, at friskolerne har droppet minutkravet og bedt om, at en tillidsmand forhandler på alle lærernes vegne for at give lærerne en minimumsikkerhed.
Til trods for bekymringer og indignation var der blandt børnene en glad stemning. Flere af børnene krammede med hinanden og deres lærere ved gensynet, og ved demonstrationens afslutning kunne lærer Konni Nørlem, Lykkeskolen, ikke finde sine børn – men de viste sig at klatre i træer. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.