TEMA: Familiejura i hverdagen.
I vores artikelserie om familiejura skriver vi først om forlovelse og vielse inden for dansk og muslimsk retsorden. Vidste du for eksempel, at der i Islam er nogle krav, som skal være opfyldt, for at man kan indgå i et ægteskab?

Dansk forlovelse
Forlovelsen er en aftale mellem to personer. Der er i dansk ret ikke nogen retlige krav eller betingelser for medgift, eller hvorvidt en forlovelse skal finde sted.

Muslimsk forlovelse
Det ser anderledes ud for forlovelselsprincippet inden for islam. Her skal den mand sammen med sine forældre og familiemedlemmer besøge pigens familie, for han skal under forlovelsen bede om pigens hånd.
Link til forlovelse i Islam

Dansk vielse
Et ægteskab inden for dansk retsorden stiftes ved en vielse af personer på mindst 18 år. Man skal søge dispensation for alderskravet på Rådhuset for at blive gift, hvis man er under 18 år, se ÆL § 1 og § 13. Vielsen foretages enten i kirken eller på rådhuset. Det er valgfrit, om man bliver kirkeligt eller borgerligt viet, se ægteskabsloven (vil blive kaldt ÆL) § 15, stk. 1.

  • Borgerlige vielse: Der er åben adgang for alle til at blive borgerlig viet. Det er enten borgmesteren, der vier, eller en person som er bemyndiget af borgmesteren.
  • Kirkelig vielse: Inden for folkekirken vil en kirkelig vielse finde sted. For at man kan blive viet i kirken er det nok, at en af parterne er medlem af folkekirken, se ÆL § 16, stk. 1. Vielsen foretages af folkekirkens præster, se ÆL § 17, stk. 1.

Muslimsk vielse
Hvis man bor i et europæisk land, skal man både vies af en sheikh/imam og på Rådhuset. Vielsen på rådhuset finder sted, for at der ikke opstår problemer, hvis det viede/gifte par senere bliver skilt. Hermed skal ægteskabet registreres hos myndighederne. En sheikh/imam skal ved vielsen recitere Sura Al-Fatiha for at vie det forlovede par.
Der går nogle gange ikke lang tid, fra man bliver forlovet, til man bliver gift.

Ægtefællerne underskriver en pagt ved et muslimsk ægteskab. I denne pagt vil der eksempelvis stå ægteparrets oplysninger og størrelsen på medgiften. Pagten underskrives ved vielsen, ved skilsmissen eller ved  den mandelige ægtefælles død, se Sura Al-Baqarra (2:282).

En mahr (medgift) er efter muslimsk retsorden en genstand/et beløb, som brudgommen skal give til sin brud ved indgåelse af eller senere i ægteskabet. Medgiften behøver ikke at være en dyr/værdifuld genstand/et stort beløb, men svare til hans økonomi. Nogle steder vil et ægteskab ikke være gyldig uden en medgift.

Link til vielse i Islam
Link til Sura Al-Fatiha
Link til Medgift

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.