Boligretten i Aarhus har i dag onsdag afsagt dom: De tre familier, der ikke godvilligt vil flytte fra Bentesvej, SKAL flytte. De har frem til 1. august at finde en ny bolig.
Det er dog ikke sikkert, at de retter sig efter dommen. De har mulighed for at anke til Landsretten, og de har tidligere truet med at gå hele vejen for at få medhold i deres påstand om, at opsigelsen var urimelig.
I retsmødet i maj var deres påstand, at der var fejl i opsigelserne, og at lejerne ikke som lovet kan være sikre på, at helhedsplanen ikke kan få huslejen til at stige.
Begge dele blev i retten tilbagevist af boligforeningens advokat. Og dommeren har altså fundet frem til det samme. "Opsigelsen er berettiget" hedder det i dommen.
Hver familie skal af med 14.500 kr. i sagsomkostninger til Brabrand Boligforening.
Arbejdspladser i stedet for boligblokke
De tre familier bor i to af de blokke på Bentesvej, som skal rives ned i forbindelse med helhedsplanen. Den tredje blok er allerede tømt, og der er her, Bygaden skal føres igennem. De andre to blokke skal vige pladsen for et nyt kontorbyggeri, hvor kommunen vil placere op mod 1000 arbejdspladser i Gellerup.
Hvis familierne anker sagen, kan der gå op mod et år, før Landsretten tager endelig stilling. Ifølge boligforeningens direktør Keld Laursen vil dette dog ikke forsinke kontorbyggeriet, men han er meget ked af, at blokkene fremstår spøgelses-agtige og indbyder til hærværk.
Kan få flyttehjælp
Men hvis de siger ja til at flytte, vil de få samme vilkår som de andre 189 familier, der allerede er flyttet. Boligforeningens formand Jesper Pedersen siger til Stiften.dk:
"Desuagtet sagen vil de få samme muligheder og betingelser som de andre, der allerede er flyttet."
Det vil sige, at de tre familier får tilbudt en anden tilsvarende lejlighed i Gellerup eller hjælp til at flytte fra områder efter eget ønske. Desuden får de dækket flytteudgifterne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.