Gellerups aktive foreninger vil sætte nye kulturprojekter i søen i år – hvis de får tilskud fra Gellerup Kulturmidler. Nogle af ideerne vil måske få afslag, men vil kunne søge andre puljer, så de alligevel bliver til virkelighed.
Der var såkaldt "pitch"-møde mandag aften i Gellerupsekretariatet, hvor de, der vil søge penge fra den kommunale pulje, har pligt til at forelægge ideerne på få minutter, og svare på et par spørgsmål fra puljens styregruppe. Mødet handler også om at give muligheder for at samarbejde bredt om aktiviteterne.
Mødet holdes to gange årligt, og der er 915.000 kr. til rådighed i år. Næste ansøgningsfrist er 19. marts.
Mandag blev der pitchet 10 ideer, som vi kort skal nævne her:
Museumsklub
Museumsklubben er børn, der formidler Gellerups kulturhistorie. Den eksisterer i dag under Den gamle By, men Kulturstyrelsens midler til dette stopper snart. Klubben er en succes med mange børn, så der skal søges om midler til at fortsætte aktiviteterne.
Det skal ske ved at knytte to personer til projektet, Aysha Amin (betalt) og Ilham Mohamed (frivillig).
Dokumenationslauget
Lauget er også en gren af Den gamle By og er en gruppe, som gennem fotos dokumenter Gellerups udvikling. Der skal søges penge til bl.a. ansættelse og studieture.
Infoskærme
Filmprojekt Gellerup søger penge til at købe fem-seks skærme, der svarer til den, der står på Gellerup Bibliotek. De skal vise nyt om Gellerup, og foreninger mv. skal have et login, så de kan opdatere med deres budskaber.
Aktøratlas
Samvirket og gellerup.nu søger om midler til at skabe en dækkende oversigt over fritids- og kulturtilbud til beboerne, samt give foreninger mv. et elektronisk forum for koordination og samarbejde. Begge dele har været efterspurgt i flere år. Arbejdstitlen er aktøratlas.
Filmprojekt Gellerup vil gerne medvirke i et samarbejdsprojekt.
Film om velgørenhed
Foreningen Be There for Each Other søger om penge til en kortfilm om velgørenhed. Filmen skal følge unge fra bl.a. Gellerup.
Secret Hotel
Secret Hotel er et Århus- og Molsbaseret sted for scenekunst, og de vil i 2015 lave to projekter, som inddrager børn og unge fra både Gellerup og Mols. Begge projekter er kunst- og kulturudvekslinger, hvor børn og unge er med til at skabe teater, kunst og udstillinger.
I øvrigt er de aktuelle 5. marts, hvor Gellerups Gobaad-dansere deltager i en interkulturel danseopvisning i Ebeltoft.
Arabisk kulturfestival
Arabisk-Dansk Kulturhus søgte i efteråret om støtte til en festival i Gellerup og Aarhus i marts. Styregruppen vil snart svare på den ansøgning.
Orkester med piber og trommer
Arabisk-Dansk Kulturhus og Ramallah-Spejderne søger om midler til at etablere et orkester med sækkepiber og trommer til spejdertruppen.
Det er et led i venskabsaftalen med spejdere i Ramallah, og der skal ske en udveksling, så de danske spejdere kan lære at spille af palæstinenserne. Midlerne skal gå til at købe instrumenter.
Læs mere om Gellerup Kulturmidler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.