Til dialogmødet i Globus1 torsdag 30. maj kastede to rådmænd, der til daglig sidder på rådhuset i Aarhus, bolden op i luften til de frivillige i Gellerup / Toveshøj og spurgte: ”Hvad kan vi gøre for jer?” Svaret faldt prompte fra flere sider: ”Giv os et sted at være”.

Efter lukningen af de kælderlokaler i Toveshøj og Gellerupparken, der indtil for et par år siden udgjorde samlingsstedet for en række forskellige aktiviteter og grupper, er disse grupper nu spredt for alle vinde. Og mange mangler fortsat et sted at være.
Især blev der efterlyst væresteder til unge over 18 år, der ikke er omfattet af de kommunale tilbud om ungdoms/fritidsklubber, og de til de foreninger, der ikke hører ind under folkeoplysningsloven.

Globus1 er godt, men meget dyrt
Rådmand for sociale forhold, Thomas Medom, pointerede, at der allerede findes en række muligheder. For eksempel kan alle foreninger søge om at låne sig ind på Tovshøjskolen. Dette er der dog mange der ikke ønsker. En anden mulighed er at booke sig ind i Gellerups store multihal, Globus1. Det er dog alt for dyrt, mente nogle af de fremmødte.

Bevar Gellerupscenen
Foreningernes Hus er et populært alternativ, som mange gør brug af. Faktisk så mange, at huset i dag har svært ved at tage mod nye henvendelser fra foreninger og grupper, som ønsker et lokale til deres aktiviteter. Derfor kom beboerformand Helle Hansen med en opfordring til politikerne:

”Bevar Gellerupscenen frem til 2017. Helhedsplanen er trukket ud, økonomien i Foreningernes Hus er under pres, og der er i det hele taget behov for flere lokaler her og nu, til vi er i mål med helhedsplanen. Derfor vil det give mening at bruge de lokaler vi har i forbindelse med Gellerupscenen.”

Søg penge
Rådmanden benyttede lejligheden til at fortælle om de midler til frivilligt socialt arbejde, eller §18-midler, der kan søges til både konkrete projekter og foreningsarbejde.
Der er også en anden pulje til rådighed: Gellerup Kulturmidler, der ligeledes kan søges til større og mindre projekter. Thomas Medom understregede, at han fremover ville opprioritere indsatsen for at alle skal kende til puljerne, så flest mulig kan få gavn af dem:

”I sin tid lagde jeg arm med Nicolai Wammen (daværende borgmester, red.) hele natten for at få etableret midlerne. Nu håber jeg ikke, de bliver skåret ned. Vi vil gerne hjælpe med kommende ansøgninger, så det ikke bliver det formelle der gør, at en ansøgning ikke bliver godkendt,” lød det fra Thomas Medom.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.