"Integration er ikke at spise frikadeller eller drikke snaps, men integration er, at man aktivt tager del i sit samfund og værner om de demokratiske værdier." 
Sådan afsluttede Arzoo Rafiqi, forkvinde for Integrationsrådet, sin grundlovstale i Gellerup. Hun havde så væsentlige betragtninger om demokrati og integration, at gellerup.nu her bringer hendes tale:

Det er mig en stor ære at stå her i dag og hylde vores grundlov, vores demokrati – et mere inkluderende demokrati. For præcis 100 år siden blev den nye grundlov indført, og kvinder, tjenestefolk, lærlinge og svende fik stemmeret. På den måde fik vi for alvor et folkestyre i Danmark – et folkestyre, hvor flertallet af myndige borgere i dag har demokratiske pligter og rettigheder.
I dag har vi et af verdens mest vellykkede demokratier, som vi skal være stolte af, og som vi skal værne om. Dét, at vi i dag kan tænke, tale, trykke og tro det, vi gerne vil, er ikke noget vi skal tage for givet. Det er alt sammen rettigheder, millioner af mennesker rundt omkring i verden higer efter.

Det er det arabiske forår et godt bevis på. Der har været store oprør og demonstrationer mange steder i Mellemøsten – folk er blevet fængslet, tortureret og dræbt, fordi de ønsker de samme rettigheder, som vi har. Fordi de ønsker et demokrati, som vi har.

Det er de mange millioner af flygtninge et godt bevis på. De flygter netop fra autoritære regimer, som kun og kun har til formål at ødelægge sit land og sit folk ved at frarøve dem deres rettigheder og friheder. Disse mennesker flygter og sætter dermed sit eget liv på spil, fordi de ønsker de samme rettigheder, som vi har. Fordi de ønsker et demokrati, som vi har.

Satte livet på spil for demokrati
Det er mine forældre et godt på bevis på. De kæmpede og satte sit eget liv på spil op til flere gange, fordi de ønskede demokrati i Afghanistan.  Efter meget lang tid med fængsling, tortur og dødstrusler flygtede de her til det danske demokrati – for endelig at få de samme rettigheder, som vi har. For endelig at få et demokrati, vi har.

Sagt med andre ord: Millioner af mennesker rundt omkring i verden higer efter at få det, vi har. De har kæmpet og mange kæmper stadigvæk en brag af kamp for at få et demokrati, som vi har.

Vores demokratiske værdier skal vi derfor være stolte af og vi skal alle sammen gøre vores bedste for at værne om dem.  

Demokrati er ikke bare et kryds

Demokrati er ikke noget, man blot hører og læser om i medierne. Demokrati er ikke blot at sætte et kryds i stemmeboksen. Demokrati er for mig en levemåde – man skal tænke og handle som en demokratisk borger.
Demokrati er at udøve sine borgerlige rettigheder og pligter. Demokrati er at handle inden for landets love og regler. Demokrati er, at man aktivt tager stilling til det samfund, der omgiver én, og at  man på fredelig vis kan kæmpe for de ting, man brænder for eller ting, man ønsker forbedret.

Demokrati er at respektere sine medborgeres rettigheder – deres ret til at tænke, tale, trykke og tro det, de gerne vil.

Demokrati er ikke noget, man blot lærer om i skolen. Nej, vi som forældre, ældre søskende, venner og naboer har også et stort ansvar for at videreføre de demokratiske normer og værdier til vores nye generation.
Det er den måde, vi på bedste vis kan opretholde og værne om vores demokrati – ved selv at leve efter de demokratiske normer og værdier og ved at videreføre dem til vores efterkommere. Det er den måde vi kan sikre, at vi og vores efterkommere også i fremtiden kan leve i et ligeså velfungerende demokrati, som vi gør i dag. 
Og netop dét at udleve de demokratiske værdier og at videregive dem til næste generation, synes jeg er et udtryk for vellykket integration.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.