I det seneste nummer af det trykte gellerup.nu bringer vi over to sider en oversigt over de aktuelle projekter i helhedsplanen. Vi bringer også teksten her sammen med et billede af oversigten. Du kan også se den som pdf her – se side 4+5.

Lenesvej og Janesvej. Det omfattende arbejde på strækningen ved Tovshøjskolen er i fuld gang. Alle rør og kabler i vejen udskiftes. Lenesvej rykkes mod øst og får et knæk. Begge veje er færdige til årsskiftet.
Janesvej. Der fjernes træer og gøres klar til det nye vejstykke fra Tovshøjskolen og langs Bazar Vest ud til Edwin Rahrs Vej. Når vejen langs Autobazar er færdig i foråret, lukker udkørslen til Edwin Rahrs Vej, så den sydligste del af Janesvej (langs med den gamle bazarbygning) kan renoveres. Vejarbejdet tager det meste af 2017.
Toveshøjs beboerhus/sundhedshus. Visionsprocessen er stadig i gang. Som alternativ til en placering på Toves Torv undersøges muligheden for at ombygge Tousgårdsladen til beboerhus.
Blok A17. Er udpeget til at rumme tilgængelige ældreboliger. Beboere, der skal flytte, afventer at få tryghedsgaranti senere i år, så de kan flytte med hjælp fra boligforeningen.
Domicil til Brabrand Boligforening. Lokalplanprocessen går snart i gang, og byggestart ventes at blive sidst i 2017.
Gllrp-Kollegiet. Afventer fælles lokalplan med boligforeningens domicil. Dvs. også byggestart på boliger til 390 beboere sidst i 2017.
Hejredalskollegiet/rækkehuse. Pt. er tre blokke i det gamle kollegium revet ned – arealet herfra indgår i det nye ’Gllrp-Kollegiet’. Beboerne i resten af Hejredalskollegiets blokke er flyttet pr. 1. februar. Kommunen udbyder grunden (med de resterende blokke på) til en privat operatør, som skal bygge rækkehuse.
Lottesvej Vest. Strækningen mellem Hejredalsvej og Karen Blixens Boulevard bygges om i foråret. I første omgang kommes der knust materiale fra de nedrevne blokke på vejen. Når ungdomsby mv. er færdigbygget, asfalteres vejen.
Beboerhus og bibliotek. Vi er tæt på arkitektkonkurrencen, som skal lægge rammer for både beboerhus/bibliotek og samtidig indpasse det i et kommende sport- og kulturcampus. Dvs. et fleksibelt byggeri, som skal kunne rumme det hele – eller lidt mindre.
Rumstationen. Genbrugsprojektet har anlægsfinansiering fra Realdania, men Gellerupparken har endnu ikke afgjort, om afdelingen vil finansiere driften. Bestyrelsen er dog positiv.
Instant City. Der er ledige arealer til popup-aktiviteter ved Blixen/Trille Lucassens Gade. Instant City og A. Enggaard A/S opfører i foråret også iværksætterbyen på hjørnet af Blixen/Lottesvej Øst. Iværksætterbyen er til små virksomheder i byggebranchen.
Bygade Syd / stiforløb. I øjeblikket renoveres den gamle sti og får et lille torv i toppen. Selve gaden afventer beslutning om Nordgårdhallens skæbne.
Fossen. Det lille vandfald langs Tinesvej skulle stå færdigt i 2016, men arbejdet har mødt en del forhindringer. Nu ventes det færdigt til maj. Derefter laves fortovene færdig. Vandfaldet skal ”fodres” af regnvand fra blok B7.
Festplads. Det nye græsbeklædte areal mellem biblioteket og Nordgårdhallen skal være festplads for Kulturhovedstadens udendørs aktiviteter under Eutopia Stage. Det kan også bruges til telt-overnatning for Sleep-In-gæster.
Kommunalt byggeri. Byggeriet af ca. 1000 arbejdspladser og udadvendte aktiviteter kører efter planen. Byggeriet står efter planen færdig i december 2018.
Byggeareal nord for Globus1. Enggaard A/S har købt arealet til bolig- og erhvervsformål. De afsøger mulighed for partnerskaber til det store byggeri, hvorefter der skal laves lokalplan.
Bypark. Så snart Byrådet godkender lokalplan 1026 for byparken, er maskinerne parat til at gå i gang. Måske er beslutningen taget 1. februar – se www.gellerup.nu
Blok B4 / Trille Lucassens Gade. Beboerne i opgangene 42, 44 og 46 er pr. 1. februar flyttet ud med tryghedsgaranti, og hele opgang 44 fjernes. Derefter sættes fundamenter og stålkonstruktioner op til lejlighederne, som så monteres over ”hullet”. Når det er gjort, føres Trille Lucassens Gade igennem hullet.
Byggeareal syd for Globus1. Lokalplanforslag 1058 for området førstebehandles i byrådet 22. februar og sendes derefter i høring. Svanen-Gruppen vil bygge ca. 350 ejer- og lejerboliger på arealet.
Gudrunsvej Syd. Strækningen er lukket resten af året, idet vejen bygges om i tre etaper. Bilister i de nederste blokke på Gudrunsvej kan i hele perioden komme ud på Gudrunsvej forskellige steder, afhængig af, hvor vejarbejdet befinder sig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.