Privatskolen Lykkeskolens ansatte, ledelse og bestyrelse har tirsdag aften udsendt en meddelelse om, at skolen lukker og en af de nærmeste dage bliver erklæret konkurs. Det sker efter en dramatisk sommer for skolen, der d. 6. juni af Undervisningsministeriet fik at vide, at ministeriet ville stoppe det offentlige tilskud til skolen.

Her følger meddelelsen fra Lykkeskolen:
“Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Lykkeskolen lukker. Det sker efter Undervisningsministeriets beslutning om at fjerne tilskuddet til skolen. For selv om vi til det sidste har kæmpet for, at vores klage til Ombudsmanden kunne give opsættende virkning, er det ikke lykkedes. Derfor vil skolen én af de nærmeste dage blive erklæret konkurs.

Det er beklageligt, for hermed stopper en skolemæssig succeshistorie gennem de seneste 25 år – målt på alle normale kriterier. Men også målt på alle de integrationskriterier, som var gældende frem til 2018. Fx er Lykkeskolen tredje bedst mht. gymnasieparathed i hele Århus – med pigerne i forreste linje. Derfor anerkender vi ikke det tynde grundlag, som skolen er lukket på.

Vi finder det irrelevant, hvordan drenge og piger sidder i udskolingen, når det – som i alle andre danske skoler – er elevernes eget valg. Det er heller ikke relevant, at man er overstregede biologibøger, når de er kasserede og kun findes på depotet. Eller om skolens idrætsfaciliteter lever op til nogle uklare kriterier, når eleverne ved de afsluttende prøver i idræt ligger over det, man normalt forventer.

Derfor havde vi ikke forventet, at skolen ville blive lukket. Og da det skete, så vi det som et udtryk for politisk pres, da det fagligt set var en usaglig beslutning. Og vi har efterfølgende sandsynliggjort, at det skyldes et bestillingsarbejde fra bl.a. DFs Alex Ahrendtsen – efter hans eget udsagn i Jyllands-Posten. Alt dette er dokumenteret på Lykkeskolens Facebook-side.

Klaget til Ombudsmanden
Dette og flere andre misforhold har vi klaget over til Ombudsmanden, som vi også beder vurdere selve afgørelsen. Desværre for sent til, at det kunne få opsættende virkning. Så snart ferien er overstået vil vi undersøge muligheden at få afprøvet afgørelsen ved et civilt søgsmål.

Når vi vil kæmpe videre, skal det ses som en fortsat kamp for de demokratiske værdier, som Lykkeskolen har stået for. For det er med den største bekymring, at vi ser de etablerede politiske partier én efter én svigter dem. I de sidste otte måneder er der blevet lukket syv muslimske friskoler. Indføres der undtagelser i religionsfriheden, kommer vi ud på et farligt skråplan, som alle med kendskab til historien må advare imod.

På den anden side er vi ikke helt uden optimisme, da et meget stort udsnit af befolkningen efter vores opfattelse deler vores værdier. For det er den oplevelse vi har haft med over tusind besøgende gennem mange år. Samt talrige vikarer, et stort antal censorer og alle de lokale samarbejdspartnere, som skolen har haft i politi, kommune og andre instanser: Herfra har vi kun mødt respekt og anerkendelse, og det vil vi gerne takke for.

Også en stor tak til forældrene, som bryder alle fordomme om indvandreres manglende skoleengagement. Dem kan vi ikke genkende, da fuld deltagelse ved skole-hjem-samtalerne var normen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer – og i det daglige mærke den gensidige respekt på tværs af forskellig baggrund.

Til slut en varm hilsen til alle skolens “nuværende” og tidligere elever – for I var jo den daglige inspiration, som gav det hele mening. Vi har senere set mange af jer som rollemodeller og stort set alle (både drenge og piger) får uddannelse og gode jobs. I er det bedste bevis for, at det var forkert, at Lykkeskolen skal lukkes.”
Du kan høre indslag om Lykkeskolen, blandt andet med interview af Alex Ahrendtsen fra DF, på Radio 24syv .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.