Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

City Vest tilfreds med 2013

City Vest tilfreds med 2013

Forventningerne til helhedsplanen i Gellerup kan også mærkes i City Vest. Det siger butikscentrets manager Anette Vestergaard Torp til Lokalavisen. Der er fire tomme lejemål ud af de i alt 65 butikker, men det er ikke et problem: "Faktisk oplever vi en stor...

Image og kommunikation i helhedsplanen

Image og kommunikation i helhedsplanen

Tema: Boligsocial helhedsplanMange beboere i Gellerup orienterer sig kun lidt i de danske medier. Men det er vigtigt, at beboerne har en forståelse for samfundet, for uddannelse, for stemmeret med mere. Det skal de lokale medier i Gellerup sørge for, ligesom de skal...

Grønt og trygt i Gellerup

Grønt og trygt i Gellerup

Tema: Boligsocial Helhedsplan Verdenshaverne består i dag af to stykker jord, et i Toveshøj og et i Gellerupparken, hvor beboerne frivilligt arbejder med forskellige mindre haveprojekter. Verdenshaverne skal i den boligsociale helhedsplan udvikles til et...

Velkommen i netværket

Velkommen i netværket

Tema: Boligsocial helhedsplanDer er både nye og eksisterende indsatser i den boligsociale helhedsplan, der skal styrke beboernetværket, inddragelsen og demokratiet i Gellerup. SamvirketDet nuværende Samvirke skal udvikles. Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et...