Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Ny husmand i Laden

Ny husmand i Laden

Tousgårdsladen har ansat en gammel kending som husmand, nemlig Esben Trige, som også er formand for Tousgårdsladens Venner. Esben Trige er foreløbig er ansat fire måneder, idet der senere på året sker nogle ændringer på grund af den boligsociale helhedsplan. Den...

Retssag kan forsinke helhedsplanen

Retssag kan forsinke helhedsplanen

Tre familier vil ikke flytte fra deres lejligheder på Bentesvej. Lejlighederne ligger i de blokke, som skal rives ned som følge af helhedsplanen, og 12. maj skal boligretten tage stilling til, om familierne er blevet lovligt sagt op. Retssagen kan få helhedsplanen til...

De tegner byrum for 100 mio. kr.

De tegner byrum for 100 mio. kr.

Byrumskonkurrencen er skudt i gang. Lige nu sidder fem teams af landskabsarkitekter og tegner på forslag til, hvordan Byparken og pladser i Gellerup og Toveshøj kan komme til at se ud. Landsbyggefonden har bevilget 100 mio. kr. til at realisere det eller de forslag,...

Toveshøj: Video, lys og urolige unge

Toveshøj: Video, lys og urolige unge

Videoovervågningen på Toveshøj er på vej, og afdelingsbestyrelsen presser på for at få det op i foråret. Beboerne stemte i efteråret for at indføre overvågning vigtige steder for at hindre hærværk og utryghed....