Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Børn, unge og familier i helhedsplanen

Børn, unge og familier i helhedsplanen

Tema: Boligsocial helhedsplanTo eksisterende tilbud til børn, unge og familier bliver fra 1. april en del af den boligsociale helhedsplan, nemlig Fritidspatruljen og Beboerrådgivningen.FritidspatruljenAndelen af børn og unge i Gellerup er dobbelt så stor som i resten...

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse

Tema: Boligsocial Helhedsplan - indsatserne Den boligsociale helhedsplan indeholder fem forskellige projekter, som skal øge antallet af unge i Gellerup, der gennemfører en uddannelse og holder sig på rette spor. Opkvalificering i  ungdomsskolenMange unge i...

Boligsocial helhedsplan – hvad skal der ske?

Boligsocial helhedsplan – hvad skal der ske?

Nu er der ikke længe, til indsatserne i den boligsociale helhedsplan til 44 millioner kroner træder i kraft. Men hvad betyder det egentligt for beboerne i Gellerup? Planen løber fra d. 1. april 2014 frem til den 31. marts 2018. Den indeholder en lang række sociale...

Vrede over beskæring af Jobhjørnet

Vrede over beskæring af Jobhjørnet

Det er løftebrud, når Aarhus Kommune vælger at skære voldsomt i Jobhjørnets mulighed for at hjælpe ledige i Gellerup. Det mener afdelingsformand i Gellerupparken, Helle Hansen, og hun vil tage sagen op, når hun efter nytår mødes med kommunen i forbindelse med...