Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Boligforening vil støtte afdelinger

Boligforening vil støtte afdelinger

Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening vil indkalde Gellerupparken og Toveshøj til et snarligt møde om samarbejdet. Her skal man drøfte den situation, der opstod, da Gellerupparkens afdelingsbstyrelse besluttede at afbryde helhedsplan-samarbejdet...

Bedre muligheder for fodbold på vej

Bedre muligheder for fodbold på vej

Fodboldbanen i Gellerup er et vigtigt omdrejningspunkt, både for aktivitetsniveauet og for fællesskabet i bydelen. Men som en del af Helhedsplanen, skal den nuværende fodboldbane erstattes af veje. Det har dog hele tiden været meningen, at der skulle bygges et...

Politiet ønsker station tæt på Bazar Vest

Politiet ønsker station tæt på Bazar Vest

Politiet undersøger i øjeblikket muligheden for at flytte tættere på Bazar Vest. Det skriver Århus Stiftstidende torsdag. Tirsdag aften opstod et større slagsmål på butikscentrets parkeringsplads, der førte til, at en 26-årig mand blev ramt af knivstik, og det har...

Gellerupparken bryder samarbejde

Gellerupparken bryder samarbejde

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er blevet så frustreret over samarbejdsklimaet i helhedsplanen, at den tager et "time-out" fra samarbejet. Afdelingsbestyrelsen besluttede på sit møde torsdag aften, at den ikke vil deltage i arbejdet med Helhedsplanen, så...