Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Familiestraf og beboerinddragelse til debat

Familiestraf og beboerinddragelse til debat

Det er ikke altid antallet af deltagere, der borger for et godt vælgermøde. For ved tirsdagens møde i Foreningernes Hus nåede Samvirkets Gellerup Stemmer-kampagne kun lige op over 10 tilhørere på stolerækkerne. Men det lagde ikke en dæmper på lysten til at debattere...

Og lige her kommer der måske et hotel…

Og lige her kommer der måske et hotel…

Visionerne fik vinger, da politikere, boligforeningsfolk og erhvervsfolk i dag samlede sig på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og Aaby Ringvej. På en regntrist efterårsdag stod vi i et festtelt og hørte, hvordan hjørnegrunden vil tage sig ud - måske: "Her kan stå et...

Helhedsplan bliver synlig i dag

Helhedsplan bliver synlig i dag

Nu bliver det synligt for aarhusianerne, at helhedsplanen sættes i gang. Bilister ved krydset af Ringvejen og Edwin Rahrs Vej vil over middag opleve store containere, bannere, en lift i 24 meters højde - og politikere og erhvervsfolk. Arealet mellem Gudrunsvej og...

Unge politikere vil tale med Gellerup

Unge politikere vil tale med Gellerup

Kommunalpolitik er det, du oplever lige så snart, du bevæger dig ud af døren. Kommunalpolitik er, hvad der netop påvirker din hverdag. Alligevel er det kun cirka hver anden ung mellem 18 og 25, der I Danmark sætter kryds ved kommunalvalget. I Gellerup er det endnu...