Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Positivt vælgermøde i Livsværkstederne

Positivt vælgermøde i Livsværkstederne

Livsværkstederne har i nogle uger lagt op til at lære folk med anden etnisk baggrund end dansk, hvordan man kan stemme til kommunalvalget. På Livsværkstederne finder man det vigtigt, da kommunalvalget er vælgernes måde at få indflydelse på. Nogle ved noget om politik,...

Beslutninger skal træffes i Gellerup – ikke centralt

Beslutninger skal træffes i Gellerup – ikke centralt

"Jeg skal selvfølgelig have nærlæst indstillingen, men umiddelbart er jeg bekymret, hvis det er meningen at beslutningerne om Gellerup skal træffes centralt i Jægergården." Det siger det radikale byrådsmedlem, Rabih Azad-Ahmad i en kommentar til...

Vestbyen får ros i konsulentrapport

Vestbyen får ros i konsulentrapport

Socialcenter Vest og centrets samarbejdspartnere får stor ros i en konsulentrapport fra firmaet KLK, der anbefaler en særlig "Vestmodel", hvis byrådet vedtager, at Socialforvaltningens struktur skal omlægges.Vedtages indstillingen fra Socialrådmand Laura...

Vestbyen dybt bekymret for lukning af socialcenter

Vestbyen dybt bekymret for lukning af socialcenter

HVIS byrådet vælger at nedlægge Socialcenter Vest, som det fungerer i dag, og centraliserer ledelsen i socialforvaltningen, så vil det ske hen over hovedet på de, der arbejder med den sociale indsats i Gellerup og Toveshøj i dag. For de, der sidder begravet i miljøet,...