Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Socialcenter Vest forsvinder næste år

Socialcenter Vest forsvinder næste år

Socialcenter Vest, hvor blandt andet borgerne i Gellerup henvender sig med sociale problemer, forsvinder næste år, hvis det kommende byråd følger den indstilling, der nu foreligger fra Socialrådmand Laura Hay og hendes embedsmænd.Den overordnede hensigt er, at...

Skole i Gellerupparken?

Skole i Gellerupparken?

"En skole kan ikke holde til konstant at blive negativt omtalt." Bemærkningen faldt fra en studerende, da Aarhusvest.dk besøgte idemarked om Gellerup i Nobelparken. Idemarkedet var kulminationen på en tværfaglig projektuge for lærerstuderende,...

Elektronisk vælgermøde om boligsocialt arbejde

Elektronisk vælgermøde om boligsocialt arbejde

Boligsocialt arbejde ligner ikke primært en kommunal opgave, hvis man alene ser på økonomien bag den boligsociale indsats i Vestbyen. Eksempelvis bidrager Århus Kommune - i følge direktør Allan Søstrøm fra Østjysk Boligadministration - med 753.000 kr. af 15...

Overordnet plan for Gellerup klar om en måned

Overordnet plan for Gellerup klar om en måned

Alle beboere skal involveres i en diskussion om helhedsplanen i løbet af vinteren. Nogle beboere vil føle sig usikre, andre vil være kede af det og sikkert også utilfredse.Det siger afdelingsformand Helle Hansen til borgerportalen: "Forhåbentlig bliver planen og...