Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Borgerinddragelse på tværs i Århus Vest

Borgerinddragelse på tværs i Århus Vest

På en konference om etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv spiller Århus Vest en hovedrolle i kraft af oplæg fra Sonja Mikkelsen. Hun taler på baggrund af sine tidligere erfaringer som sekretariatschef for Urbanprojektet, der løb i Århus...

Aktivitetsmedarbejder stillet i udsigt

Hvis afdelingerne selv spæder til, kan Holmstrup-området få ansat en aktivitetsmedarbejder. ”Dette er første trin,” siger Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen i Holmstrup og fortsætter: ”Holmstrup, Odinsgården og Thorsbjerg har fået en foreløbig udmelding med...

Boligsocial fireårsplan for Bispehaven til 15 mill. kr.

Boligsocial fireårsplan for Bispehaven til 15 mill. kr.

"De her 9 mill. kr. til boligsocialt arbejde i Bispehaven har vi tidligst fra januar 2009," korrigerer en alligevel glad smilende Pia Mortensen, som håber, at de 9 mill. til den tid er blevet til 15 mill. Pia Mortensen er som boligsocial medarbejder og leder af...

Gellerup Højskole starter med sommerkurser på Nordgårdskolen.

Gellerup Højskole starter med sommerkurser på Nordgårdskolen.

Gellerup Højskole starter med sommerkurser på Nordgårdskolen. Om et par uger foreligger en grovskitse, og det detaljerede program er færdigt midt i maj,” oplyser projektleder Kasper Graarup. ”Det ligger helt fast, at kurserne kommer til at foregå på Nordgårdskolen,”...