Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

MAGMA-teater i vestbyen?

MAGMA-teater i vestbyen?

På mandag den 4. februar får du tre chancer for en god teateroplevelse. To uddrag af Opgang2s "bestsellere" samt en chance for at få turneteatret til at skabe en ny kulturinstitution i Vestbyen. Det foregår ikke i vestbyen, men på Frederiks Allé 20B. Her holder...

Boligsocial projektmager i Bispehaven

Boligsocial projektmager i Bispehaven

"En deltager i vores lektiehjælpsprojekt manglede hjælp til et matematikproblem. Men så hentede jeg da bare Boligselskabets regnskabschef ned fra hans kontor til at klare den sag," fortæller Pia Mortensen med en glad latter over, at et helt konkret boligsocialt...

Vestbyen efter Urbanprogrammet

Vestbyen efter Urbanprogrammet

"--- det anbefales, at den fremtidige finansiering tilrettelægges, så det fortsat vil være muligt med direkte borgerengagement." Det skriver sekretariatschefen for Urbanprogrammet Sonja Mikkelsen om Vestbyens fremtid efter Urbanprogrammet i publikationen ’En bydel...

Borgmester ser helhedsplan som historisk mulighed

Borgmester ser helhedsplan som historisk mulighed

Politisk enighed har i 2007 " -- præget kommunens nye politik for en vellykket integration og ligger også bag den første egentlige helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj." Det konstaterer borgmester Nicolai Wammen i et nytårsindlæg til Århus Stiftstidende om vækst...