Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Masser af udfordringer i Gellerup

Masser af udfordringer i Gellerup

Der har været to store begivenheder for Gellerup Fællesråd i 2007. Den første var Projektet 8220Naboskab, som begyndte i slutningen af 2006, og som blev afsluttet med en grillfest ved Brabrandsøen i august 2007. ”Den aften hyggede borgerne fra hele Brabrand sig og...

Helhedsplan for trafikken og flere Vestbysamlinger

Helhedsplan for trafikken og flere Vestbysamlinger

Hvad vil transportcenteret komme til at betyde for området, som i forvejen er belastet af motorvejen? Hvor skal der være cykelstier og hvordan kommer børn sikkert i skole? Trafikken bliver det store fokus område for Brabrand Fællesråds arbejde i 2008. Hul igennem til...

Urban stopper, men arbejdet fortsætter

Urban stopper, men arbejdet fortsætter

Nøglen er drejet om på adressen Jernaldervej 3. Her har Urbanprogrammets sekretariat haft til huse. Ved programmets ophør med udgangen af 2007 lukker sekretariatet. Men arbejdet fortsætter. Tværgående projektledelse i Kommunen for bydeleUrbanprogrammets...

Opgang2 – Stjernestøv over Gellerup

Opgang2 – Stjernestøv over Gellerup

Med helhedsplanen for Gellerup er der opstået mange smukke visioner for hvad der skal være på det nye gadebillede. En af ideerne er opstået i samarbejde med Opgang2.Disse visioner om en teatergruppe Gellerup skal flettes ind i den allerede exsisterende helhedsplan.Det...