Samvirket

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og offentlige ansatte.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Hvis jeg mangler penge til huslejen….

Hvis jeg mangler penge til huslejen….

De nyeste tal fra Brabrand Boligforening afslører ingen stigning i huslejerestancer eller udsættelser endnu. Men Beboerrådgivningen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere.  Boligforeningen er derfor opmærksom på, at situationen kan se anderledes ud...

Kun 17 indbrud i år

Kun 17 indbrud i år

Selv om der stadig er en gruppe unge, der bekymrer politiet og forældrene, så går det stort set kun fremad med trygheden i Gellerup. Gellerup er så trygt og kriminalitetsfri, at alle andre udsatte boligområder skal forsøge at nå samme mål som Gellerup. Og det er i høj...

Hvordan hjælper vi vores nabo på kontanthjælp?

Hvordan hjælper vi vores nabo på kontanthjælp?

Kontanthjælpsloftet har ramt en hel del af borgerne i Gellerup, og et af emnerne på næste kvartalsmøde i Samvirket er, hvad du og jeg kan gøre for at hjælpe, hvis en af vore naboer ikke er i stand til at betale den næste husleje. Kvartalsmødet er for alle ildsjæle,...

Nemmere kontrol med foreninger

Nemmere kontrol med foreninger

Rabih Azad-Ahmad (Radikale Venstre), rådmand for Kultur- og Borgerservice, vil fremover gøre det nemmere for foreninger i Aarhus at følge reglerne i folkeoplysningsloven. Den øgede kontrol kommer i kølvandet på afsløringer i TV 2 dokumentaren ’Moskeer bag sløret’, der...