Et slag på tasken siger, at Helhedsplanen koster en milliard kroner. Ingen ved det – men beløbet har ofte været nævnt som kommunens og Brabrand Boligforenings omkostninger – dog fratrukket tilskud og grundsalg.
Men beløbet bliver langt større, når man medregner de forventede store investeringer, der skal gøres i boligbyggeri, erhvervsbyggeri og nye uddannelsesinstitutioner. De fire bearbejdede forslag til helhedsplanen nævner beløb i størrelsesordenen op til syv milliarder kroner.
Til gengæld er der også mange år at fordele udgifterne på. Flere af de fire nye forslag siger, at man skal regne med en horisont på 15-20 år for projekter af denne karakter.
Arkitema: plan i tre faser
Som eksempel foreslår Arkitemagruppen en opdeling i tre faser, og her kan helhedsplanen totalt gennemføres for knapt 3,7 mia. kr., men så er der også kun tale om byggeomkostninger:
1. fase: Erhverv langs ringvejen: 1 mia. kr., moske og arabisk kulturcenter 108 mio. kr., tilbygning og ombygning på Bentesvej 82 mio. kr. og 36 nye boliger 71 mio. kr. Ifølge forslaget skal Nordgårdsskolens syd-fløj rives ned.
2. fase: her bliver “iBazar”, et handels- og turistcenter det dyreste til 400 mio. kr., herefter følger Globus 1-2-3 (nye funktioner til Globus1) til 190 mio kr., butikker og boliger til 132 mio. kr., etabering af “Hejredalskolen” til 115 mio. kr. osv – i alt 1,2 mia.
3. fase: her er nye ældreboliger den dyreste post med 284 mio. kr., og i denne fase tænkes også en række kulturelle og børnerettede aktiviteter ind til en pris af samlet 490 mio. kr. for denne fase, som rækker frem til år 2024.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.