Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Rani Hørlyck skal stå i spidsen for nyt Gellerup Friplejehjem

Rani Hørlyck skal stå i spidsen for nyt Gellerup Friplejehjem

59-årige Rani Bødstrup Hørlyck er ansat som forstander på Danske Diakonhjems nye friplejehjem i Gellerup, der åbner til foråret 2023. Hun er tidligere skoleleder på Søndervangskolen og Nordgårdskolen og kommer fra en stilling som boligsocial facilitator for...

Bydelsmødre havde masser af spørgsmål til folketingskandidater

Bydelsmødre havde masser af spørgsmål til folketingskandidater

Stemningen var imødekommende og positiv, da Bydelsmødrene i 8220 mandag aften arrangerede valgmøde. Syv folketingskandidater dukkede op – men det var bemærkelsesværdigt, at ingen af de tre store partier, Socialdemokratiet, Venstre og de konservative var i stand til at...

Tre virksomheds-fællesskaber i Gellerup slutter sig sammen

Tre virksomheds-fællesskaber i Gellerup slutter sig sammen

Med få hundrede meters afstand i Gellerup ligger hele tre virksomheds-fællesskaber med til sammen næsten 100 aktive cvr-numre. De tre fællesskaber har nu sluttet sig sammen i IværksætterCluster Gellerup. For nylig var folk fra den nye paraply-forening på studietur til...