Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Så afholder Samvirket igen Kvartalsmøde – det sker tirsdag d. 30. november og afholdes i det nyåbnede beboerhus Laden.

Som sædvanlig er der mulighed for at mødes over en kop kaffe eller te og netværke mellem kl. 16 og kl. 16.30, hvor det officielle møde går i gang.

Efter Tryghedsbarometeret v. Klaus Hvegholm Møller, går vi over til Kvartalsmødets tema:

Hvad kan vi bruge hinanden til? 

Under denne overskrift vil 3 nye huse, hver kort præsentere sig selv. Det er:

Folkesundhedshus – Ida Hanne Wraae og Fariba Koosha FolkeSundhed og det nye Børne og Sundhedshus

Stensagerskolen – Susanne Vestergaard Hjermitslev og Søren Christensen fra Steensagerskolen

FGU – Jens Ole Jørgensen skoleleder FGU

Efter introduktionen af de tre steder, vil der være borde hvor mødedeltagerne kan gå rundt og komme med input til hvad de mener: vi kan bruge hinanden til.

Herefter vil de tre steder give en tilbagemelding på deres umiddelbare reaktioner på forslagene.

Så er det vist tid til en kort pause inden der vil blive et kort oplæg om den kommende boligsociale helhedsplan for sommeren 2022 ved Jesper Kurdahl Larsen efterfulgt af Anett Christiansen fra afd. 5 som kort vil fortælle om Laden og hvad den kan bruges til.

Samvirkets OBS har fokus på 3 ting nemlig:

  • Samlingshuset – Helle Hansen fra afd. 4
  • Informationsmøde for nye tilflyttere – Sophie Mørkholt Rasmussen leder af Information Vest
  • samt status på Corona i lokalområdet – Pernille Brandt Udviklings- og Frivilligkonsulent

Mødet slutter med eventuel og åben mikrofon for orienteringer.

Efter mødets afslutning er der mulighed for at blive og spise sammen. Du skal blot sørge for at tilmelde dig til Lone Hedelund inden og senest mandag d. 29 kl. 12 middag til mailadressen: lhh@aarhus.dk

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Samvirkets årsmøde tirsdag rykker udendørs på Fredspladsen

Samvirkets årsmøde tirsdag rykker udendørs på Fredspladsen

Tirsdag d. 7. september er en stor dag for alle, som holder af Gellerup og Toveshøj. Det er dagen for Samvirkets årsmøde, der på mange måder samler trådene i lokalområdet. Blandt andet bliver Samvirkets ildsjælepris overrakt. Det hele går løs kl. 16.30. Her serveres...

Hvem skal have Samvirkets Ildsjælepris for 2020 og 2021?

Hvem skal have Samvirkets Ildsjælepris for 2020 og 2021?

Samvirket er et samarbejdsforum i Gellerup, som samler både professionelle, foreninger og frivillige kræfter. I mange år har man i dette forum uddelt priser til lokale, som har gjort en stor indsats i området. Nu kan man nominere kandidater til Samvirkets ærefulde...

Samvirket inviterer til møde onsdag om trygheden i Gellerup

Samvirket inviterer til møde onsdag om trygheden i Gellerup

Samvirket i Gellerup og Toveshøj inviterer på onsdag d. 3. marts kl. 17.00 til møde om trygheden i Gellerupparken og Toveshøj lige nu, hvor corona-nedlukningen fortsætter, og der hos mange ser ud til at være en vis træthed over restriktionerne. Repræsentanter for...