Dansk Flygtningehjælp (DFH) har etableret en forsøgsordning med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Dansk Røde Kors (DRK) med henblik på at styrke frivillighed og mangfoldighed i foreningslivet.

Mangfoldighed
Mangfoldighed blandt frivillige styrker det frivillige foreningsarbejde, idet det tilfører forskellige holdninger, ideer og synsvinkler. Mangfoldighed blandt foreninger og organisationer handler derfor om at bruge forskellighed i køn, alder, opvækst, uddannelse, etnicitet, tro og kulturel baggrund på en positiv måde i det daglige organisations- og foreningsarbejde.
Frivillige i lektiecaféen på Viby Bibliotek deltager i Dansk Flygtningehjælps kurser i mangfoldighedstræning og skal eksperimentere med nye måder at rekruttere tosprogede frivillige på.  Hvis man er god til matematik, fysik eller kemi, kan man sagtens være til stor gavn, selvom det kniber lidt med dansk. Der efterlyses også frivillige, der kan hjælpe med at holde ro i selve børnebiblioteket, mens der er lektiecafé  
Hvorfor frivilligt arbejde?
Der er flere grunde til, at man skal vælge at udføre frivilligt arbejde. Frivilligt arbejder giver bl.a.:
– Netværk
– CV
– Man kan få udtalelse, når man deltager i frivilligt arbejde
– Frivilligt arbejde kan give 15 point ved ansøgning om opholdstilladelse

Foruden lektiehjælp på biblioteket, så laver børn, unge, deres forældre og de frivillige i sommerferien opgaver i det fri.
Foredrag med  Ifrah Abdi Ali
Som et led i mangfoldighedstræning er der torsdag, den 25/11 kl. 18.00 et spændende foredrag med Ifrah Abdi Ali om mangfoldighed – brug for tosprogede i frivilligt arbejde i salen på Viby Bibliotek. Ifrah Abdi Ali kom selv til Danmark som uledsaget flygtningebarn og hjælper nu andre.

Tilmelding til:
Solveig Røgild Madsen
solveigm@chem.au.dk
Tlf.  40169256

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.