Introdage

Gellerup og Toveshøj kan være svære at finde rundt i – især hvis man er ny ansat eller ny frivillig i området. Det vil Samvirket i Gellerup og Toveshøj sammen med “Gellerupmodellen” gerne være med til at gøre noget ved.

Det sker ved to dage om året – den anden tirsdag i marts og i september – at invitere alle nye ansatte og foreningernes ildsjæle og andre interesserede med til en “Introdag til Gellerup og Toveshøj”.
 
“Introdagen” giver et overblik over de mange forskellige samarbejdspartnere, som findes i lokalområdet — både professionelle og frivillige. Der vil i løbet af dagen være indlagt besøg hos en lang række af de lokale institutioner, foreninger og væresteder.
 
Hvis din arbejdsplads eller forening gerne vil være besøgmål på Intro-dagen med mulighed for at præsentere jer for nye ansatte og aktive frivillige, så kontakt Samvirkets Sekretariat.