Om Samvirket

Samvirket og Samvirkets sekretariat har ingen fysisk adresse eller kontor, men er et netværk og partnerskab mellem frivillige foreninger, boligforeningen, politi og kommune i Gellerup og Toveshøj.

Du kan kontakte Samvirket gennem:

Mads Iversen, sekretær for Samvirket, imak@aarhus.dk, tlf. 41 85 49 27.
Troels Knudsen, sekretær for Samvirket, trkn@bbbo.dk, tlf. 23 89 73 96. 
 

Samvirkets vision / Hvad vil vi opnå?

Vi ønsker at være med til at skabe et åbent og velfungerende netværk i området.

 

Samvirkets mission / Det gør vi ved at:

1. Udvikle området i fællesskab

2. Styrke og samle kræfterne i området
3. Dele erfaringer og tage ansvar for vores område

Værdier / Hvorfor vil vi samvirke?

1. Vi ser muligheder i alle mennesker
2. Vi tror at vi sammen kan gøre en forskel
3. Vi mener at forskellighed er en styrke
4. Vi lærer ved at lytte til hinanden
5. Vi styrker tilliden til hinanden

Metoder / Hvordan gør vi det?

1. Involverer beboere i alle aldre
2. Samle alle kræfter, der interesserer sig for lokalområdet
3. Samler forskellige syn på tingene
4. Fortæller hinanden, hvad der foregår inadadtil og udadtil
5. Hjælper mennesker til at hjælpe hinanden
 

Samvirkets styregruppe

Samvirkets Årsmøde nedsætter hvert år en styregruppe. Styregruppen består af seks interesserede, som vælges på Årsmødet samt fem fødte medlemmer – to repræsentanter fra kommunen/offentlige myndigheder, en repræsentant fra Brabrand Boligforenings administration og en repræsentant fra henholdsvis afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken og Toveshøj. Samvirkets styregruppe planlægger sammen med sekretariatet Samvirkets Kvartalsmøder og følger op på de nedsatte ad hoc grupper samt koordinerer fælles initiativer i lokalområdet.

 

Styregruppens medlemmer 2024

5 udpegede medlemmer:

 • Rasmus Brandt Lauridsen / Andrea Egholm, Aarhus Kommune
 • Lotte Mose Boldsen, Aarhus Kommune
 • Louise Buch Viftrup, Brabrand Boligforening
 • Ilham Mohamed, Toveshøj
 • Helle Hansen, Gellerupparken

6 medlemmer valgt på Årsmødet:

 • Hanan Abdi Asis Yusuf Bare
 • Shukri Jamac Abdulle
 • Elsebeth Frederiksen
 • Hanne Østergaard
 • Chadi Ali Kayed
 • Randa Burara Radwan

 

Deltagere i Samvirket:

 • Klubber og idrætsforeninger – ACFC, Ramallah Spejderne, Bydelsmødre, Den Integrerede Klub og Perlevennerne
 • Kulturelle foreninger – Arabisk Kulturforening – Somali Community in Denmark, Den Aktive Kvindeforening, Familie Netværk, Arabisk Dansk Kulturhus, Somaliske Kvinder forening og Kvinde og Børn Niche forening.
 • Skoler – Toveshøjskolen – Sødalskolen
 • Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj
 • Brabrand Boligforening
 • Bydelsmødrene / QHuset
 • Bydelsportalen gellerup.nu
 • Cirkus Tværs
 • De lokale moskeer
 • Det boligsociale hus – Yggdrasil
 • FilmProjekt Gellerup
 • Folkeinformation
 • Folkesundhed Aarhus
 • Fritids- og Ungdomsklubberne i Gellerup
 • Gellerup Bibliotek
 • Gellerup Fællesråd
 • Gellerup Kirke
 • Gellerup Museum
 • GLOBUS1
 • Livsværksstederne
 • Lokalcentret Gellerup
 • Lokale ildsjæle
 • Lokalpolitiet i Brabrand
 • Sundhedshuset