Skoleleder Rani Hørlyck har skrevet et blogindlæg om byfesten, hvoraf vi har fået tilladelse til at tage nogle fyldige citater:
’Byfest Viby Syd’ kan bedst karakteriseres som en kæmpe multikulturel festival, hvor mennesker på tværs af tilhørsforhold, ståsted og etnicitet møder hinanden. En farvestrålende event, hvor alle gode kræfter i lokalområdet finder sammen.

Vores skole – Søndervangskolen – fik æren af at indlede byfesten fredag eftermiddag fra kl. 14.

Til Eid-middagen valgte vi fra skolens side at lægge en del af arrangementet i skoletiden. Dette som en invitation til beboerne i vores lokalområde, således kendskabet til deres lokale skole bliver endnu større. Under parolen ’kendskab skaber venskab’ tror vi på, at Søndervangskolen med lokalområdets hjælp kan udvikle sig til et lokalt kraftcenter, hvor såvel unge som ældre har lyst til at mødes fra tidlig morgen til sen aften på årets 365 dage.

Styrke beboernes aktiviteter
Med et initiativ som ’Byfest Viby Syd’ udfoldes ’empowerment’ ideologien. En tilgang der har til formål at styrke aktiviteter, der engagerer beboere aktivt, inddragende og involverende. I forbindelse med byfesten medvirkede beboerne således til at ’løfte’ områdets aktiviteter og arrangementer ind på skolen. Aktiviteter og arrangementer planlagt i fællesskab af områdets centrale aktører – herunder Kulturrådet.

På Søndervangskolen arbejder vi med at styrke vores forældredialog og -empowerment ved at etablere strukturer, der understøtter den enkelte forælder til selv at handle og bidrage aktivt. Vi søger dermed at give ’hjælp til selvhjælp’ ved at yde bistand, der støtter forældrene og beboerne i området til selv at kunne handle – og dermed selv være med til at påvirke og skabe rammerne og tage styringen i deres eget liv. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.