Det var som at åbne for sluser af spørgsmål, da Brabrand Boligforening holdt informationsmøde med beboerne i de ”røde blokke” på Bentesvej, som skal rives ned.  Spørgsmål om nøgler, slid, istandsættelser og så videre fyldte meget på mødet. Nogle blev besvaret, andre kan man få besvaret ved at se nederst i denne artikel.
Udlejningschef Rune Utoft startede med at sige:
”Jeg forstår godt at folk er utrygge. Især når der ikke er nogen tidsplan. Nu vil jeg gerne fortælle,hvad I har ret til ifølge loven, og hvad vi vil give jer,” sagde han og viste en række lysbilleder i Foreningernes Hus. Essensen af disse var:
Der skal aldrig betales for almindeligt slid, og Brabrand Boligforening har pligt til at genudleje lejemålet, indtil vi nærmer os nedrivningstidspunktet.
Ved genudlejning foretages normalt syn, og ved ingen genudlejning foretages kun syn af de ting, der skal genbruges.
Ved genhusning og ved manglende genudlejning er der ingen dobbelt husleje.
Hvis man selv finder anden bolig, skal man fra nu til datoen for nedrivning er fastslået, højst betale tre måneders husleje. Hvis man selv finder bolig fra datoen for nedrivningen er fastslået og indtil seks måneder før nedrivning finder sted, skal man højst betale halvanden måneds husleje. I de sidste seks måneder før nedrivning er der ingen dobbelt husleje.
Indskud
Har man selv betalt indskud, vil man få hjælp til at flytte mest muligt af indskuddet til den nye bolig. Har man lån, vil man få hjælp til at få nyt lån, hvis man stadig er berettiget. Finder man en bolig med større indskud, skal man selv betale eller låne til det større indskud.                                                                          
Tilbud om genhusning  
Hver beboer vil få to tilbud om genhusning. Dette er det dobbelte af, hvad loven om genhusning kræver. Brabrand Boligforening vil forsøge at opfylde alle ønsker og minimum give lejer en tilsvarende bolig. Der udsendes et skema, og man kan så skrive sine ønsker på dette. Man kan sagtens få almindelige tilbud på almindelig venteliste, inden tilbud om genhusning fremsendes.
Vedligeholdelseskonto
Kontoen låses ved opsigelse – hverken før eller senere. Ved flytning til nyistandsat lejlighed vil vedligeholdelseskontoen i den nye bolig være 0 kroner.
Information og rådgivning:

  • Kontakt udlejningen mandag-onsdag 9.30-14, torsdag 9.30-18, fredag 9.30-12. Rymarken 2. Tlf. 8931 7171
  • Edwin Rahrsvej 30 (administrationen), Tlf. 8931 7131
  • Hver torsdag  (dvs. fra i dag) vil en medarbejder fra udlejningen og en repræsentant for afdelingsbestyrelsen være til stede i Beboerhuset Yggdrasil for at besvare spørgsmål.
  • Man kan kontakte udlejningen og bede om individuelle møder og besigtigelse af lejligheden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.