Folk skal kunne se hinanden, og der skal gerne være mange på stier og veje. Hvis man ikke kan se andre, kan man føle sig mere utryg. Det vil helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj gøre noget ved, og det har givet anerkendelse fra en af landets eksperter inden for tryghed i byområder.
Arkitekt Bo Grönlund er medlem af det Kriminalpræventive Råd og arbejder lige nu  på et "tryghedsbilag" til den kommende byrumskonkurrence om byrum og grønne arealer.
På tryghedskonferencen i Gellerup sagde han, at helhedsplanen er første sted i Danmark, hvor man med radikale fysiske ændringer kan gøre et område mere trygt.
For få på stierne
Han tænkte især på, at der kommer nye veje og at stierne ændres. Han viste et kort over Gellerup og mente, at der slet ikke er nok færdsel på mange af stierne. De skal også gerne indrettes, så man kan overskue dem fra lejlighederne eller fra andre steder. 
"Jeg gik rundt i Gellerup i dag og talte folk på stierne 13 steder. Der skal gerne komme 90 i timen for, at man gennensmitlig kan se mindst to andre personer (der går hver for sig), og selv på bystien var der kun 80. På nogle af de mindre stier gik der kun seks i løbet af en time. Det er for få," sagde han.
Kritik af p-kældre
På konferencen kritiserede han dog helhedsplanens oplysninger om, at der under kommende nybyggerier skal være parkeringskældre. Det var Bo Grönlund ikke glad for, set ud fra et trygheds-synspunkt.
Ikke hegn eller overvågning
Han syntes i øvrigt heller ikke, at hærværk skal forhindres med hegn og overvågning, men ved, at "situationen" ikke opfordrer til det. Eksempelvis ved, at områder skal kunne overskues naturligt fra lejligheder og veje, og at de skal se pæne ud. Jo pænere og renere et område er, jo mindre hærværk og grafitti kommer der.
Han ønsker i øvrigt også, at Landsbyggefonden begynder at støtte tryghedsskabende tiltag, når fonden bevilger penge til helhedsplaner. Det gør den ikke i dag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.