Når forældre viser, at skolen er et vigtigt sted, smitter det af på børnene. Men det er ikke nok for forældre til unge,  der har svært ved at færdiggøre afgangsprøven i folkeskolen osv.

Erfaringerne viser nemlig, at de fleste forældre rigtig gerne vil deltage og tage aktivt del i deres børn/unges ungdomsuddannelse. Men der er mange forældre, som har haft svært ved at hjælpe deres unge.

Disse forældre har haft hjælp af projekt Forældre på Banen, som nu igen har inviteret på skolebesøg. Det var på Aarhus Produktionsskole på Katrinebjergvej, inviteret af koordinater Mohamud Haybe og hans kolleger, uddannelsesvejleder Ahmad El Ahmad og projektleder Ghassan Hassoun.

16 fædre blev vist rundt
16 fædre deltog i besøget på produktionsskolen, hvor forstander Claus Bentsen bød velkommen og gav en kort introduktion til skolen:

Han fortalte, at på produktionsskolen kan man lære fag og arbejde på skolens 13 værksteder, blive klogere på sig selv og få vejledning rettet mod job eller uddannelse. Der er ca. 200 elever på Århus Produktionsskole.

Efter introduktionen viste skolelederen rundt sammen med to nuværende elever, og deltagerne så nogle klasser og værksteder, blandt andet medieteamet, køkkenet, serviceteamet og håndværkerteamet.

Forælder: Vi skal gribe ind
En af forældrene sagde, at man som forældre skal gribe hurtigt og konsekvent ind, så unge ikke ødelægger deres egen og andres fremtid ved at stå udenfor uddannelsessystemet.

”Det er meget vigtigt, at vi som forældre ikke giver op, selv om nogle af de unge måske selv gør. Vi tror altid på, at der findes en vej, og vi insisterer på at give vore unge den rigtige hjælp. Hvis en familie ikke kan hjælpe dens unge, har vi heldigvis i vores område nogle dygtige ungdomsvejledere, der kan støtte os på mange måder,” sagde han.
Fakta om Århus Produktionsskole
For at kunne gå på Århus produktionsskole skal du:

  • aftale med din ungdomsvejleder,
  • være mellem 15 og 25år,
  • ikke umiddelbart kunne starte på en ungdomsuddannelse,
  • være stoppet på en ungdomsuddannelse.

Realkompetenceafklaring: I løbet af de første tre måneder planlægger skolen sammen med dig et forløb på en ungdomsuddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.