Gellerups scene A-Toget sættes i remise fra 30. juni og kommer aldrig på skinner igen. Scenen blev ikke den ventede kommercielle succes, og der var for meget praktisk bøvl med at administrere udlejningerne og rydde op efter lejere.
Det er de to årsager, der får ejeren – Aarhus Kommune – til at lukke endeligt for A-Toget efter to års drift.
Gellerupscenens gode gamle faciliteter blev stillet til rådighed for bredt funderede arrangementer samt mere indtægtsgivende udlejninger, så man kunne vurdere det fremtidige behov for scener og kulturarrangementer.
Masser af liv, men…
Der har været masser af lokalt liv i AToget, og på ugebasis har der stort set været liv i huset hver dag – til dansetræning, til skolearrangementer og så
videre. Men der manglede lejere, der ville spytte penge i kassen. Alene opvarmning, el og service beløber sig til 240.000 kr. om året, og det beløb ville
kommunens ejendomsforvaltning ikke gå under.
Både Gellerup Kulturmidler og kommunens Gellerupsekretariat har dækket driftsomkostninger i perioder ud fra et håb om, at der ville komme flere indtægter. Men det er stort set ikke lykkedes.
Rigtig ærgerligt!
Pia Katballe Sørensen fra Gellerupsekretariatet har som medlem af styregruppen for Gellerup Kulturmidler kæmpet for at bevare A-Toget, fordi mange kulturbrugere havde sagt, at der manglede lokaler til kultur.
Men selv om togets ugekøreplan var godt besat, kom der ikke penge nok i kassen. Og det gav for meget bøvl og tidsforbrug for den daglige administrator, Cirkus Tværs.
”Det er rigtig ærgerligt, at vi nu må lade det gode sted stå tomt, fordi vi lokalt ikke kunne finde en løsning. Men det er også ærgerligt, at nogle af lejerne ikke passede godt nok på tingene,” siger hun og nævner manglende rengøring, cola i lånt mixerpult og flere andre ting.
Lokalerne vil nu komme til at stå ubenyttede frem til det tidspunkt, hvor hele betonkomplekset Gudrunsvej 78 og 82 bliver revet ned som følge af helhedsplanen. Er man interesseret i at leje scenen, skal man henvende sig direkte til kommunens ejendomsforvaltning.
Ærgerlig cirkusdirektør
Cirkus Tværs råder over hele A-Toget frem til 30. juni, som de har lånt, siden
cirkussets egne lokaler blev sodskadet. Cirkusdirektør Trille Lucassen er også ked af lukningen: ”Det er rigtig ærgerligt, for vi har været meget glade for stedet, men vi kan også konstatere, at det har krævet flere ressourcer, end vi har fået tilbage. Det kræver faktisk en pedel at drifte det sted, og det er ikke det, som vi i cirkus skal bruge tid på.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.