Børn og Ungeafdelingen i Aarhus Kommune har anbefalet, at de tre nuværende dagtilbud i Gellerup, Toveshøj og Brabrand samles i to nye dagtilbud. Årsagen er mangel på børn.

Den 1. april starter høringsperioden, og den varer til den 29. april. Men forberedelserne i allerede i gang. Berit B. Vinther, områdechef i Børn og Unge, Aarhus Kommune fortæller:
”Vi forbereder os på det i afdelingen. Der er jo børn, der skal fortsætte i et af de nye dagtilbud, og personalet har også en masse spørgsmål. For eksempel; Hvem skal vi have som leder?”

Nu skal forslaget i høring. Det betyder, at områdets skoler, Tovshøjskolen og Sødalskolen bliver bedt om deres syn på sammenlægningen til to dagtilbud. Samtidig skal medarbejderne i institutionerne og bestyrelserne i børnehaver og vuggestuerne også høres om deres mening.
Så hvis du som forælder har en holdning til reduktionen i antallet af dagtilbud, kan du altså henvende dig til bestyrelsen i dit barns børnehave eller vuggestue.

160 færre børn
Især dagtilbuddene på Lenesvej er gamle og utidssvarende. De gamle træbygninger er 40 år gamle og ret slidte. De to integrerede institutioner  Hejredalsparken og Kloden lukker helt ifølge planen. Men børn og personale fortsætter naturligvis i nye bygninger. Der er ikke børn nok til at fylde de gamle institutioner op længere, så nu skal institutionerne samles.

”Jeg tænker, det er en nødvendighed. Der er for stor forskel på vores behov og de rammer vi har. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det give en reduktion på 10 grupperum – det svarer til 160 færre børn,” beretter Berit B. Vinther.

Intet er besluttet endnu.
Intet er besluttet endnu. Men børnetallet er generelt faldende i Danmark – ikke kun i Brabrand, så der skal gøres noget ved problemet:  
”der har været en overkapacitet igennem længere tid. Og der er færre børn i området. Nu er vi nødt til at skabe dagtilbud, der passer til behovet for pasning,” mener områdechefen.

Ind på Tovshøjskolen
Et af de to nye dagtilbud skal ligge på Tovshøjskolen, der har masser af ledige kvadratmeter til overs. Berit Vinther understreger, at det ikke er selve Tovshøjskolen, der skal til at være børneinstitution. Skolen fortsætter som hidtil; men der bliver nu placeret et dagtilbud på samme matrikel. Det er endnu for tidligt at sige hvor mange kvadratmeter det nye dagtilbud får brug for.
De to nye dagtilbud bliver:
1)    Ny Tovshøj dagtilbud, der kommer til at bestå af: Mælkevejen, Idrætsbørnehaven ved Globus1, de tre institutioner på Lenesvej samt de to på Janesvej.
2)    Ny Gellerup dagtilbud (Jettesvej, Sigridsvej og det nye Væksthuset)
”Det betyder, at dagtilbudene overalt i Gellerup og Toveshøj får nye og tidssvarende lokaler. Selvom Tovshøjskolen også er et gammelt byggeri, skal lokalerne jo renoveres, så de bliver som nye at flytte ind i,” forventer Berit B. Vinther.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.