Hver tredje (34 procent) af de tosprogede børn, der er blevet sprogtestet før skolestarten, har nu et alderssvarende sprog. Det er en klar fremgang fra sidste år, hvor det kun var 29 procent, der kunne tale et ordentligt dansk.
De fleste skolestartere blev også sprogscreenet, da de var tre år. Det fremhæves i en pressemeddelelse fra Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor meget disse børn har løftet sig: 94 procent af dem har på de tre år haft en sproglig fremgang ud over, hvordan de ellers ville udvikle sig på de tre år. Og for hver andet barn er den dansksproglige fremgang markant.
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, peger på det glædelige i fremgangen:
”Vi arbejder konsekvent og målrettet for at gøre alle børn så gode til dansk, som de overhovedet kan. Den klare strategi er at sætte tidligt ind, og i samarbejde med forældrene hjælpe børnene til en god start på livet i Danmark. Derfor er det også glædeligt, at en del børn i målgruppen rykker sig flot fremad,” siger Bünyamin Simsek.
Men hvad skyldes fremgangen? Børn og Unge peger på to ting: dels samarbejdet med forældrene, og dels, at flere børn kommer i dagtilbud i stedet for at blive hjemme hos forældrene. 
Bünyamin Simsek har det som en mærkesag at inddrage forældrene mest muligt, så de kan løfter deres del af opgaven, ligesom tidlige sprogindsatser er et klart defineret mål.
Flere børn skal i dagtilbud
”Vi ser stadig børn, der kommer alt for sent i dagtilbud. Det giver udfordringer, da sprog som bekendt bedst læres tidligt i livet. Derfor sætter vi ekstra damp under kedlerne i forhold til forældrene, i forhold til at få sundhedsplejen mere på banen, ved at styrke indsatser for børn under to år,” siger Bünyamin Simsek.
Busning af 30 nye børn
492 børn blev sprogscreenet i 2017, og heraf har altså to tredjedele et sprogstøttebehov – 298 børn. Men det er langt de færreste af dem, der skal busses til modtagerskoler. Dels kan Tovshøjskolen som heldagsskole modtage sprogstøttebørn, hvis forældrene ønsker det, og dels kan sprogstøtten foregå på børnenes egne distriktsskoler.
Men 30 skolestartere skal ud i bussen hver morgen. Det er dog også et markant fald gennem årene, idet der i 2013/14 var 50 skolestartere med bussen. De 30 er det laveste tal siden 2006/07, hvor Aarhus Kommune indførte sprogscreening af skolestartere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.