Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Søndag: sæt flag i byrummet!

Søndag: sæt flag i byrummet!

Der er stadig mulighed for at påvirke indretningen af byrummene i Gellerup. I morgen søndag kan du deltage i informationsbazaren i Foreningernes Hus, og hvis du har en god ide eller to, så er de velkomne. Bazaren er en del af den storstilede Take Off for...

1500 balloner skal markere Take Off

1500 balloner skal markere Take Off

”Mit håb er, at vejret bliver flot og stille, så man kan se ballonerne helt inde fra midtbyen,” siger Ulla B. Jørgensen, koordinator hos Samvirket. Hun har i denne uge, ligesom mange andre kollegaer i Brabrand Boligforening og frivillige, haft travlt med at få de...

Byrådet sætter gang i stort Gellerup-byggeri

Byrådet sætter gang i stort Gellerup-byggeri

Nu har politikerne sat en halv milliard kroner af til det nye administrationsbyggeri i Gellerup, og i 2017 rykker 1000 medarbejdere ind i storbyggeriet. Byrådet har netop sagt ja til en "projekteringsbevilling". Det bliver stort. 1000 medarbejdere skal have...

Godt forældrebesøg på Langkær

Godt forældrebesøg på Langkær

”Det har været et meget godt besøg og en god oplevelse. Her har man haft mulighed for tæt snak og åben dialog med rektoren og studievejlederen.” Det er et af de udsagn, som en forældredeltager kom med efter et besøgt på Langkær Gymnasium. Besøget fandt sted onsdag d....