Gellerupparkens knap 100 fremmødte beboere nåede ikke engang frem til de to vigtige afstemninger i aftes. Tiden fra kl. 19 til mødets afslutning kl. 21.25 gik med mange indlæg fra beboere, der følte sig frustrerede, især over den fortsat udeblevne moské. Derfor genoptages afdelingsmødet torsdag den 9. oktober.
At der samtidig er nogle mulige misforståelse om risikoen for huslejestigning på grundlag af helhedsplanen, gjorde ikke stemningen bedre. Der var også flere indlæg, der problematiserede varmeregninger og aflæsninger.
Tilsammen medførte det nogle ophidsede indlæg og tilråb fra salen, og boligforeningen og afdelingsbestyrelsen måtte stå for skud og forklare sig så godt de kunne.
Frustrerer og forvirrer
En beboer sagde, at boligforeningen har forvirret og frustreret beboerne, fordi den har opfordret beboerne til at stemme ja til helhedsplanen, men efter hans mening ikke har holdt løfter om moske og ingen huslejestigning.
Hvad angår moskeen – læs artiklen om dette i morgen.
Flere indlæg handlede om, at selv om beboerne stemte ja til helhedsplanen under forudsætning af, at den ikke ville få huslejen til at stige, så har en advokat i sommer sået tvivl om den forudsætning. Flere konkluderede, at så vil huslejen stige.
Boligforeningens nye administrationschef Susanne Witting og afdelingsbestyrelsesformand Helle Hansen forsøgte begge med svar på den komplicerede sag. Kort sagt kan det ikke udelukkes, at når huslejestøtten engang om nogle år aftrappes, vil der muligvis blive tale om en stigning. Men Landsbyggefonden (som finansierer det meste af helhedsplanen)  stiller ekstra penge i udsigt, hvis en genberegning af huslejeniveauet siger, at lejen vil stige.
Knas med varmeregninger
Flere sagde, at de ikke stoler på varmeafregningerne og nævnte nogle eksempler på afregninger, som de ikke kunne forstå. Susanne Witting bad beboerne komme til administrationen for at få svar på individuelle spørgsmål. Aftenens dirigent Peter Iversen sagde, at der sikkert også kan arrangeres et informationsmøde om kun dette punkt.
Ingen stigning i huslejen
Mens afregningerne ikke var noget, som skulle stemmes om, så var huslejen det til gengæld. Og her gik budgettet  glat igennem forsamlingen, fordi huslejen slet ikke vil stige i 2015. Indtægterne falder godt nok på grund af de tre færre boligblokke, men udgifterne falder tilsvarende. Et opsparet overskud på godt otte mio. kr. skal samtidig betales tilbage over tre år, det er også med til at holde udgifterne nede.
"Jeg tror, det er første gang, jeg er med til at indstille, at huslejen ikke skal stige," bemærkede afdelingsformand Helle Hansen.
Afdelingsmødet nåede også omkring en beboerundersøgelse, som afdelingen gennemfører om valg af TV-kanaler og telefonudbydere, og der var en orientering fra foreningsbestyrelse om, hvad der er sket siden sidst.
Genoptages næste torsdag
Men de vigtige punkter, som skulle stemmes om, kommer altså først på dagsordenen næste torsdag. Det er spørgsmålet om omdannelse eller nedrivring af de blå blokke, hvor der skal være ungdomsboliger, og om, hvilken blok der skal kunne sælges som ejerlejligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.