Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Velkommen i netværket

Velkommen i netværket

Tema: Boligsocial helhedsplanDer er både nye og eksisterende indsatser i den boligsociale helhedsplan, der skal styrke beboernetværket, inddragelsen og demokratiet i Gellerup. SamvirketDet nuværende Samvirke skal udvikles. Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et...

Børn, unge og familier i helhedsplanen

Børn, unge og familier i helhedsplanen

Tema: Boligsocial helhedsplanTo eksisterende tilbud til børn, unge og familier bliver fra 1. april en del af den boligsociale helhedsplan, nemlig Fritidspatruljen og Beboerrådgivningen.FritidspatruljenAndelen af børn og unge i Gellerup er dobbelt så stor som i resten...

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse

Tema: Boligsocial Helhedsplan - indsatserne Den boligsociale helhedsplan indeholder fem forskellige projekter, som skal øge antallet af unge i Gellerup, der gennemfører en uddannelse og holder sig på rette spor. Opkvalificering i  ungdomsskolenMange unge i...

Boligsocial helhedsplan – hvad skal der ske?

Boligsocial helhedsplan – hvad skal der ske?

Nu er der ikke længe, til indsatserne i den boligsociale helhedsplan til 44 millioner kroner træder i kraft. Men hvad betyder det egentligt for beboerne i Gellerup? Planen løber fra d. 1. april 2014 frem til den 31. marts 2018. Den indeholder en lang række sociale...