Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Gellerups beredskab mødtes med borgmesteren

Gellerups beredskab mødtes med borgmesteren

De frivillige i Gellerups beredskab og borgmester Jacob Bundsgaard er klar til at møde udfordringerne, når Helhedsplanen snart går i gang med at bygge veje. Det står klart efter, at borgmester Jacob Bundsgaard i sidste uge var i Gellerup, hvor han mødtes med omkring...

Overskud i Gellerupparken holder husleje i ro

Overskud i Gellerupparken holder husleje i ro

Beboermødet i Gellerupparken torsdag den 10. april var et af de mest velbesøgte i mange år. 122 lejemål var mødet frem, og derudover deltog en masse nysgerrige gæster fra blandt andet Toveshøj. Foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen blev valgt til mødets dirigent,...

De nye veje starter ved Globus1

De nye veje starter ved Globus1

Så starter det! Fra 1. april eller meget tæt på er det gravemaskinerne, der regerer i Gellerup, så der kan komme nye veje rundt i bybilledet, og gøres plads  til Bygaden med bus-bane og senere letbane. Starten går nede ved Globus1 og vil bevæge sig op ad...

Skal vi ikke snart få bygget den moské?

Skal vi ikke snart få bygget den moské?

”Take-off”-dag. Sådan lyder søndagens tema i Gellerup. Ivrige diskussioner, forslag og afklaringer fylder det store rum i Foreningernes Hus. Alt, hvad man vil vide om Helhedsplanen, er sat frem, kameraer, journalister og hele molevitten. Længere inde i Foreningernes...