Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Bliv guide i Guidekorps Gellerup

Bliv guide i Guidekorps Gellerup

Nu kan du blive professionel gude i Gellerup - altså du vil få løn for at vise rundt og fortælle om din bydel. På tirsdag den 11. marts starter et kursus over cirka fem kursusgange, og gennemfører du, har du mulighed for at blive del af guidekorpset og få løn efter...

Boligsocial helhedsplan ruller

Boligsocial helhedsplan ruller

Landsbyggefonden har nu sagt ja til den boligsociale helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Dermed kan der også sættes gang i ansættelserne, der skal virkeliggøre ambitionerne. Flere skal ansættes i løbet af marts, og der er netop ansat to i helhedsplanen....

Byråd vil fortsætte kritiseret udlejningsmodel

Byråd vil fortsætte kritiseret udlejningsmodel

Brabrand Boligforening advarer byrådet imod at gennemtvinge kombineret udlejning, men der ser ud til at være et markant flertal i byrådet, når det i aften stemmer om sagen. Kun Enhedslisten går i forvejen imod forslaget. (Opdatering fra byrådsmødet: sagen blev udsat...

På god fod igen med kommunen

På god fod igen med kommunen

Kommunens afgørelse i vejsagen om Tinesvej fik i november Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til at tage en timeout i arbejdet med Helhedsplanen. Først i februar blev der holdt møde mellem repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og borgmesteren, og det var meget...