Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Tre familier på pinebænken

Tre familier på pinebænken

Over fire timer tog det i dag at komme igennem alle papirerne og påstandene i boligretten. Men om de tre familier på Bentesvej skal forlade deres lejligheder eller ej, det afgøres først den 9. juni, hvor dommeren afsiger sin kendelse. Så både de og Brabrand...

Tre familier skal i boligretten mandag

Tre familier skal i boligretten mandag

De tre familier, der ikke godvilligt vil flytte fra Bentesvej, skal møde op mandag i boligretten. Der er retsmøde kl. 9 i retssal G i Retten på Vester Alle, og retsmødet er åbent for alle. Brabrand Boligforening har rejst sagen mod familierne Souzan Abedelal, Rabah...

Piger overvandt sceneskrækken

Piger overvandt sceneskrækken

Vi afholdte den 12. april 'Scenen er din - Girls only' i Globus 1 i samarbejde mellem UGirls og Be There For Each Other. Dette arrangement var en opvarmning til vores pigefestival, der vil blive afholdt den 31 maj kl. 12-23 på A-toget. 1. pladsen fra 'Scenen er...

Beboere skal spørges om flere nedrivninger

Beboere skal spørges om flere nedrivninger

Beboerne i Gellerup har kun sagt ja til, at der kan rives tre boligblokke ned - nemlig de tre blokke på Bentesvej, som nu er ved at være helt fraflyttet. Men nu kommer de til at tage stilling til, om yderligere to blokke skal rives ned til fordel for en ny ungdomsby....