Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Børn og unge på den byrådspolitiske dagsorden

Børn og unge på den byrådspolitiske dagsorden

" Mit allervigtigste ønske til det nye byråd er tilbud til børn og unge i deres fritid," siger Helle Hansen, der er formand for Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse og for Gellerup Fællesråd. Kommunale fritidstilbud til børn og unge"Det er nødvendigt at...

Gellerup Højskole fester for udgivelse af undervisningsprogram

Gellerup Højskole fester for udgivelse af undervisningsprogram

I  går aftes blev Gellerup Højskoles undervisningsprogram offentliggjort ved en fest, hvor to bands spillede. Det var Von Daler Low Pressure og Zar. Samtidig blev det officielt, at skolen får undervisningslokaler i det nærliggende Hejredalskollegium. Kommende...

Skal der rives blokke ned i Gellerup og hvad med Tryghedsgarantien?

Skal der rives blokke ned i Gellerup og hvad med Tryghedsgarantien?

Som optakt til kommunalvalget har borgerportalen inviteret lokale politikere til at besvare en række spørgsmål på mail. I den kommende tid offentliggør vi deres svar her. Vi har henvendt os til alle partier, men ikke alle har meldt tilbage endnu. Det er imidlertid...

Elektronisk vælgermøde om placering af moske

Elektronisk vælgermøde om placering af moske

En moske vil afhjælpe sociale og kriminelle problemer, da moskeen vil virke som en anerkendelse af beboernes interesse og etnicitet. Den opfattelse gav næstformand i Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse Khaled Mansour udtryk for på et møde om helhedsplanen for...