Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Morgendagens Gellerup

Morgendagens Gellerup

I sit specialeprojekt i oplevelsesøkonomi sætter 26-årige Lotte Filskov fokus på dagen i morgen i Gellerup: erhvervsliv, uddannelse og borgernes inddragelse. Lone Hedelund fra Gellerup Bibliotek er medlem af Inspirationsgruppen for Helhedsplanen, og i forbindelse med...

Cirkus går i helhedsplanen

Cirkus går i helhedsplanen

Cirkus Tværs har netop udgivet sin vision for en helhedsplan, hvor kultur og ikke mindst cirkus vil komme til at spille en stor rolle.  Da de nuværende lokaler under biblioteket er nedslidte og der kan stilles spørgsmålstegn ved om de overholder...

Hvem gør noget for integrationen?

Hvem gør noget for integrationen?

Hvem her i landet gør noget godt for integrationen - og for at styrke de udsatte boligområdet? Det er der mange, der gør, men Vollsmose i Odense giver en årlig pris til en person eller organisation, der på særlig vis har markeret sig. Integrationsprisen hedder...

Hvem gør noget for integrationen?

Hvem gør noget for integrationen?

Hvem her i landet gør noget godt for integrationen - og for at styrke de udsatte boligområdet? Det er der mange, der gør, men Vollsmose i Odense giver en årlig pris til en person eller organisation, der på særlig vis har markeret sig. Integrationsprisen hedder...