Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Delte meninger om overvågning

Delte meninger om overvågning

Aarhusvest.dk har spurgt sine læsere, om de ønsker videoovervågning i deres boligområde. Mere end halvdelen af dem, der har svaret, siger nej tak. Kun en tredjedel er med på at få videoovervågning i deres boligområde. Resten er i tvivl og svarer ’ved ikke’. Med til...

Gert Bjerregaard besøger NASA – 1. april

Gert Bjerregaard besøger NASA – 1. april

3,2,1 afgang... Rådmand Gert Bjerregaard besøger i dag 1. april rumforskerne fra NASA for at kigge på nye satellitkameraer, der skal overvåge stierne i Gellerupparken.”Der er overvågning i Gellerup inden jul,” udtalte Gert Bjerregaard i marts til JP-Århus. Men nu ser...

Stadig uklarhed om Vibens fremtid

Stadig uklarhed om Vibens fremtid

Nedrivningen af den nedbrændte børnehave Viben begyndte i sidste uge på foranledning af Brabrand Boligforenings direktør, Torben Overgaard. “Man kan ikke have en brandtomt stående i et boligområde. Det ser grimt ud, og vi var kommet til et punkt, hvor folk...

TEMA: Blandede signaler fra Brabrand Boligforening

TEMA: Blandede signaler fra Brabrand Boligforening

Formand for Brabrand Boligforening Jesper Pedersen sagde i december til Politiken, “Det skal være total overvågning af området”. Det nægter han nu at have sagt. Politiken skrev den 13. december artiklen: ”Gellerupparken vil have overvågning.” Her i er Jesper Pedersen...