Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Jeg drømmer om tyrkisk bad

Jeg drømmer om tyrkisk bad

Der er langt til Tyrkiet, og jeg drømmer om at komme i tyrkisk bad, i hamam(i). Hvorfor er der ikke en i Gellerup? Når hverdagen trækker tænder ud, så drømmer jeg om luksus og forkælelse. Det er drømme om lækre bade, massage og pleje af huden med velduftende olier....

Ny minister på lynvisit i Gellerup

Ny minister på lynvisit i Gellerup

Den nye indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) var mandag eftermiddag på et to timers besøg i Gellerup i forbindelse med et besøg i Århus. På Socialcenter Vest hørte den nyudnævnte minister om den indsats, som socialcentrets specialteam laver i forbindelse...

Statspenge til Søndervang og Gellerup

Statspenge til Søndervang og Gellerup

Århus Kommune har fået 15 af de 50 mio. kr., som indenrigs- og socialministeriet har givet til kommuner med udsatte boligområder. De 15 mio. kr. deles ligeligt mellem Gellerupparken og Søndervangskvarteret. Kommunen havde søgt 20 mio. kr. I det østjyske område har...

En påskehilsen fra Borgerportalen

En påskehilsen fra Borgerportalen

Et æg er jo symbol på en ny begyndelseså her kommer nu vores nye forkyndelseBorgere, gør uanset tro og kultur, jeres bedsteså vor bydel bli'r værd at bo i og gæsteSe på forårets blomster som en glædelig tilskyndelsetil at give helhedsplaner en harmonisk...