Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Borgerportalen får en søsterportal i Trige

Borgerportalen får en søsterportal i Trige

Vores borgerportal for Viby Syd får på mandag den 18. maj en søsterportal. Her er syv borgere netop nu ved at uddanne sig som borgerjournalister. De skriver de gode historier, fotograferer og lægger selv historierne ind på den nye portal for Trige, Ølsted og...

Borgerportalen får en søsterportal i Trige

Borgerportalen får en søsterportal i Trige

Vores borgerportal for vestbyen får mandag en søsterportal. Her er syv borgere netop nu ved at uddanne sig som borgerjournalister. De skriver de gode historier, fotograferer og lægger selv historierne ind på den nye portal for Trige, Ølsted og Spørring: www.8380.dk...

Statspenge til Gellerup og Søndervang

Statspenge til Gellerup og Søndervang

Århus Kommune har fået 15 af de 50 mio. kr., som Indenrigs- og Socialministeriet har givet til kommuner med udsatte boligområder. De 15 mio. kr. deles ligeligt mellem Gellerupparken og Søndervangskvarteret. Kommunen havde søgt 20 mio. kr. I det østjyske område har...

Jeg drømmer om tyrkisk bad

Jeg drømmer om tyrkisk bad

Der er langt til Tyrkiet, og jeg drømmer om at komme i tyrkisk bad, i hamam(i). Hvorfor er der ikke en i Gellerup? Når hverdagen trækker tænder ud, så drømmer jeg om luksus og forkælelse. Det er drømme om lækre bade, massage og pleje af huden med velduftende olier....